Towards an Integrated Pandemic Model Quantifying the Societal Impacts of (non-)Pharmaceutical Interventions Against SARS-CoV-2 to Inform Policymakers.

Promovendus/a
Alleman, Tijs
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering
Curriculum
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie (2019, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Wiskundige Modellering
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Jan Baetens, BW26 - Prof. dr. ir. Ingmar Nopens, BW26
Examencommissie
Prof. dr. ir. Stijn Van Hulle (Voorzitter), BW24 - Prof. dr. Paul Van Liedekerke (Secretaris), BW26 - Prof. dr. Koen Schoors, EB01 - Prof. dr. Steven Callens, GE35 - Prof. dr. ir. Kurt Barbé, Vrije Universiteit Brussel - Prof. dr. Philip Gerlee, Chalmers University of Technology, Zweden - Dr. Ri De Ridder, Beleidscel van de Minister van Volksgezondheid en Sociale zaken

Praktisch

Datum
Dinsdag 13 februari 2024, 17:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent