Non-Destructive Evaluation of Composite Aeronautical Components with Flash Thermography

Promovendus/a
Poelman, Gaétan
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Civil Engineering, Universiteit Gent, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Niet-destructieve evaluatie van composiet luchtvaartcomponenten met flashthermografie
Promotor(en)
prof. Mathias Kersemans, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - dr. Saeid Hedayatrasa, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter em. prof. Daniël De Zutter (eredecaan) - prof. Robby Caspeele (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - dr. Saeid Hedayatrasa (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Mathias Kersemans (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Beate Oswald-Tranta (Montanuniversität Leoben, Oostenrijk) - prof. Rubén Usamentiaga (Universidad de Oviedo, Spanje) - prof. Wim Van Paepegem (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

Vandaag de dag worden composietmaterialen almaar meer gebruikt vanwege hun uitstekende sterkte en stijfheid in combinatie met een lager gewicht dan de traditionele metalen. Gezien de complexiteit van deze composieten kunnen er veel verschillende types schade voorkomen tijdens de productie ervan of doorheen hun levensduur. Om het veilig gebruik van deze materialen te kunnen garanderen, is het vereist om deze te inspecteren met niet-destructieve testprocedures. Flashthermografie is een heel aantrekkelijke testprocedure aangezien het snel en relatief goedkoop een volledig beeld kan scheppen van de aanwezigheid van interne schadefenomenen. Tot op heden is de toepasbaarheid van deze techniek gelimiteerd vanwege haar moeilijkheden in het opsporen van kleine en diepe defecten. Het doel van dit doctoraatsonderzoek is om de huidige limitaties van flashthermografie te kwantificeren en te overkomen. Om dit te verwezenlijken, werden innovatieve procedures om experimentele data te analyseren, ontwikkeld. De nieuwe analysetechnieken verbeteren niet alleen de detecteerbaarheid van defecten, maar faciliteren ook een nauwkeurigere schatting van hun grootte en diepte. Verder werd ook een grootschalige numerieke studie uitgevoerd om de invloed van verscheidene experimentele factoren op de detecteerbaarheid te identificeren.

Praktisch

Datum
Donderdag 22 februari 2024, 17:00
Locatie
lokaal 2.3, gebouw Metallurgie, tweede verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 46, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

meeting ID: 338 735 502 605 - paswoord: qx9AhY

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be