The development of nudge interventions to promote safety behavior in an industrial production environment

Promovendus/a
Costa, Samuël
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Experimentele Psychologie
Academische graad
Doctor in de psychologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Administratief promotor: prof. dr. Nicolas Dirix, vakgroep Experimentele Psychologie (PP02) - promotor: prof. dr. Wouter Duyck, vakgroep Experimentele Psychologie (PP02)
Examencommissie
Voorzitter: prof. dr. Liesbet Goubert, vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (PP05)

Praktisch

Datum
Maandag 26 februari 2024, 14:00
Locatie
Academieraadzaal, Campus Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent