Omics-based insights into the biodiversity and functioning of microbial biofilms in intertidal sediments

Promovendus/a
Bogorad, Margarita
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Biologie
Academische graad
Doctor in de Wetenschappen: Biologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Koen Sabbe, WE11 - dr. Willem Stock, WE11 - Prof. dr. Wim Vyverman, WE11
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Ann Vanreusel, WE11

Korte beschrijving

Intertidale ecosystemen, gelegen op het grensvlak van terrestrische en mariene systemen, zijn erg belangrijk vanuit ecologisch en economisch oogpunt. In gematigde klimaatzones worden intergetijdenecosystemen (zand- en slibplaten) vaak gekenmerkt door de aanwezigheid van fototrofe microfytobenthische (MPB) biofilms gedomineerd door diatomeeën. Deze liggen ten grondslag aan de hoge primaire productie in deze kustsystemen, sturen nutriënten- en biogeochemische cycli aan, ondersteunen benthische (en pelagische) voedselwebben en stabiliseren sedimenten. De biodiversiteit en het functioneren van deze biofilms worden traditioneel voornamelijk bestudeerd met behulp van op microscopie gebaseerde en fysiologische benaderingen. In dit proefschrift hebben we een multi-omics benadering, zowel in situ als in gecontroleerde laboratoriumexperimenten, gecombineerd met traditionele benaderingen om een diepgaander inzicht te verkrijgen in de diversiteit en het functioneren van deze microbiële biofilms in de dynamische en heterogene intergetijdenomgeving.

Praktisch

Datum
Vrijdag 1 maart 2024, 16:00
Locatie
Sterre campus S8 lecture room 1.1., Krijgslaan 281, 9000 Gent