Nutritional and physicochemical characterisation of ‘Oromo dinich’ (Plectranthus edulis) tuber, an Ethiopian staple food

Promovendus/a
Abera Gelata, Gifty
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid
Curriculum
GGS food technology (2006, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Bruno De Meulenaer, BW23
Examencommissie
Prof. dr. ir. Joris Van Acker (Voorzitter), BW20 - Prof. dr. ir. Geert Haesaert (Secretaris), BW21 - Prof. dr. Carl Lachat, BW23 - Prof. dr. ir. Christophe Blecker, Université de Liège - Gembloux - Dr. Anita Linnemann, Wageningen Universiteit

Praktisch

Datum
Vrijdag 15 maart 2024, 17:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent