Exploratie van beslissingsondersteunende tools voor rationeel antibiotica gebruik bij boviene respiratoire aandoeningen

Promovendus/a
Lowie, Thomas
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde
Curriculum
Thomas Lowie werd geboren op 28 februari 1995 in Brugge, België. Na het beëindigen van het secundair onderwijs aan het Sint-Leo College in Brugge, startte hij in 2013 met de studie Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent. In 2017 was hij geselecteerd voor de zomerstage ‘Kliniek kleine huisdieren - partim anesthesie’. In 2020 behaalde Thomas zijn diploma dierenarts (optie herkauwers) met onderscheiding. Zijn masterproef ‘Hedendaagse aanpak van 'retentio secundinarum' bij het rund: een enquête onder Vlaamse dierenartsen’ werd eveneens zijn eerste wetenschappelijke publicatie ‘Treatment protocols and management of retained fetal membranes in cattle by rural practitioner’s in Belgium.’
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. B. Pardon, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Dr. G. Hanley-Cook, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent

Korte beschrijving

Eén van de grootste bedreigingen voor kalveren op vlak van dierenwelzijn, economische verliezen en gezondheid zijn respiratoire aandoeningen (Boviene respiratoire aandoeningen, BRD). In de zoektocht om BRD en de nadelige effecten ervan te beheersen en minimaliseren, worden antimicrobiële groepsbehandelingen vaak ingezet. Met de opkomst van antibioticaresistentie in zowel de humane en veterinaire geneeskunde, moet het antibioticumgebruik bij landbouwhuisdieren reduceren en rationaliseren. Momenteel wordt er nog steeds gebruik gemaakt van het BRD-concept om dieren te selecteren voor behandeling, maar dit concept is gebaseerd op klinische tekenen en omvat een breed scala aan respiratoire aandoening, variërend van een eenvoudige verkoudheid tot een levensbedreigende longontsteking. Deze werkwijze resulteert ongewild in overmatig en onoordeelkundig gebruik van antibiotica. Dus weten welk kalf te behandelen is een prangende vraag. Daarom beoogt deze PhD-thesis te helpen verduidelijken welke klinische tekenen of biomarkers kunnen worden gebruikt voor doeleinden zoals vroegtijdige waarschuwing, detectie van (bacteriële) longontsteking, diagnose van betrokken ademhalingspathogenen en therapie-initiatie.

Praktisch

Datum
Donderdag 20 juni 2024, 17:00
Locatie
auditoirum B, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Na de verdediging volgt een receptie in De Peerdestal, voorzien van een hapje (pizza) en een drankje (Van Laetestraat 8, 9820 Merelbeke) Parking industrieterrein Hamann international (Van Laetestraat 4, 9820 Merelbeke) Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 10 juni 2024 per e-mail op thomas.lowie@ugent.be