Flow Features in a T-Shaped Open-Channel Confluence: Effect of Downstream Branch Width, Delineation and Storage Effect of Separation Zone, Effect of Bed Degradation

Promovendus/a
Jin, Tian
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Civiele Techniek
Curriculum
Master's degree in Engineering major in Water Conservancy and Hydropower Engineering, Hohai University, China, 2019
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Stromingsfenomenen in een T-vormige samenvloeiing van open kanalen: het effect van de breedte van de afwaartse tak, de aflijning en het opslageffect van de loslaatzone en het effect van bodemdegradatie
Promotor(en)
prof. Tom De Mulder, vakgroep Civiele Techniek
Examencommissie
voorzitter ereprof. Ronny Verhoeven (eredecaan) - prof. Tarek Beji (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Tom De Mulder (vakgroep Civiele Techniek) - prof. Carlo Gualtieri (Università degli Studi di Napoli Federico II, Italië) - prof. Yi Ouyang (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Nicolas Riviere (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Frankrijk) - dr. Gensheng Zhao (Nanjing Hydraulic Research Institute, China)

Korte beschrijving

Samenvloeiingen van stromingen met vrij oppervlak komen voor in netwerken van natuurlijke rivieren of in door de mens gemaakte kanalen en hydraulische structuren. De stroming in deze knooppunten is complex en driedimensionaal en wordt mee gestuurd door de geometrie van de wanden en de bodem. Dit onderzoek spitst zich toe op geschematiseerde samenvloeiingen met een T-vorm in planzicht, waarbij de stroming uit de zijtak loslaat aan de afwaartse rand van het knooppunt. De turbulente stroming en de menging van opgeloste stoffen worden in dit werk onderzocht met numerieke simulaties (Large Eddy Simulations). Eerst wordt het effect bestudeerd van een verschil in breedte tussen de afwaartse tak en de opwaartse takken. Vervolgens wordt een nieuwe methode geïntroduceerd om de loslaatzone en de zone met recirculerende stroming af te lijnen en wordt verklaard op welke vereenvoudigende aannames de klassieke aflijningsmethoden steunen. Ook het opslageffect van de loslaatzone wordt bestudeerd, door bepaling van de ruimtelijke verdeling van de lokale tijdschalen voor volledige verversing van initieel gecontamineerd water. Tenslotte wordt het effect op de stroming onderzocht van een aangetaste bodem, bestaande uit ontgrondingskuilen en depositiezones. Naast het aanreiken van fundamentele kennis draagt dit werk bij tot het optimaliseren van kunstmatige samenvloeiingen.

Praktisch

Datum
Dinsdag 25 juni 2024, 14:00
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be