Experimental Study and Numerical Simulations of Semi-Submerged Bodies Towed through Natural Mud Environments

Promovendus/a
Sotelo Zorrilla, Marco Salvador
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Civiele Techniek
Curriculum
Master de spécialisation en construction navale, Université de Liège, 2019
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: maritieme techniek
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Guillaume Delefortrie, vakgroep Civiele Techniek - prof. Evert Lataire, vakgroep Civiele Techniek
Examencommissie
voorzitter prof. Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur) - prof. Guillaume Delefortrie (vakgroep Civiele Techniek) - prof. Evert Lataire (vakgroep Civiele Techniek) - dr. ir. Dieter Meire (Waterbouwkundig Laboratorium) - prof. Bruno Stuyts (vakgroep Civiele Techniek) - prof. Erik Toorman (KU Leuven) - dr. ir. Serge Toxopeus (Maritime Research Institute Netherlands, Nederland) - em. prof. Marc Vantorre (vakgroep Civiele Techniek)

Korte beschrijving

In bepaalde vaargebieden worden het maritieme verkeer en maritieme activiteiten beïnvloed door de excessieve aanwezigheid van cohesieve sedimenten op de zeebodem. Een mogelijk alternatief is om het varen door natuurlijke slibomgevingen toe te laten, een oplossing die door veel havens over de hele wereld wordt toegepast. Varen door slib is enkel mogelijk wanneer de zeebodem bedekt is met een zachte laag zogenaamd vloeibaar slib. Niettemin heeft deze sliblaag een significante invloed op het hydrodynamische gedrag van de passerende schepen. In dit werk werd een meer pragmatische aanpak gevolgd door twee vereenvoudigde geometrieën als gesleepte objecten te gebruiken. Om de reacties van het slib op de objecten onder verschillende stromingscondities te bestuderen, werden twee verschillende experimentele opstellingen ontworpen. De verschillende hydrodynamische krachten die op het lichaam inwerken, werden geregistreerd met geavanceerde instrumenten in de experimentele faciliteiten van het Waterbouwkundig Laboratorium in Antwerpen, België. De verschillende resultaten die in dit werk worden gepresenteerd, kunnen waardevolle validatiegegevens vormen voor de ontwikkeling van nieuwe numerieke modellen. Eveneens wordt een idee gegeven van welke reologische eigenschappen en onder welke omstandigheden moeten worden meegenomen om de navigatie in natuurlijke slibomgevingen adequaat te beschrijven.

Praktisch

Datum
Maandag 1 juli 2024, 17:00
Locatie
auditorium, Waterbouwkundig Laboratorium, tweede verdieping, Berchemlei 115, 2140 Antwerpen

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be