A Mathematical Classification of Kinds of Quantities and Quantity Equations

Promovendus/a
Chevalier, Philippe
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Burgerlijk natuurkundig ingenieur, Universiteit Gent, 1984 Master of science in de ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Een wiskundige classificatie van soorten grootheden en grootheidsvergelijkingen
Promotor(en)
prof. Denis Constales, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - prof. Philippe Cara (Vrije Universiteit Brussel) - prof. Bob Coecke (Quantinuum, Verenigd Koninkrijk) - prof. Denis Constales (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Joris Degroote (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Heidi Steendam (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Pascal Verdonck (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Korte beschrijving

De beroemdste vergelijking is E=mc². Het heeft de ternaire relatievorm Z=XY. De door wetenschappers gebruikte vergelijkingen hebben algemene vormen die grootheidsvergelijkingen worden genoemd en die allemaal aan het homogeniteitsbeginsel moeten voldoen. De termen in de grootheidsvergelijkingen zijn de soorten grootheden die voorkomen in de experimenten en theorieën. Deze grootheidsvergelijkingen kunnen voorgesteld worden door parallellogrammen met de oorsprong als gemeenschappelijk punt. Onze eerste onderzoeksvraag is: Is het mogelijk om soorten grootheden wiskundig te classificeren? Deze onderzoeksvraag daterend van 1871 is onopgelost. Soorten grootheden worden nog steeds geclassificeerd op basis van hun technische discipline. Aangezien er oneindig veel grootheidsvergelijkingen bestaan ontstaat de tweede onderzoeksvraag: Is het mogelijk om wiskundig te selecteren welke grootheidsvergelijkingen “natuurkundige wetten” zijn? Volgens Feynman en Dijkgraaf is er geen methode bekend om “natuurkundige wetten” te vinden. Het antwoord op de eerste vraag luidt “ja” resulterend in de “Tabellen van de natuurkunde”. Het antwoord op de tweede onderzoeksvraag is ook “ja” gemotiveerd door het vermoeden dat elke “natuurkundige wet” voorgesteld wordt door een parallellogram die een unieke omtrek heeft. Parallellogrammen met een unieke omtrek, die een wet Z=XY voorstellen, hebben een kleine waarschijnlijkheid van gevormd te worden en dus hebben “natuurkundige wetten” een grote Shannon informatie-inhoud.

Praktisch

Datum
Dinsdag 2 juli 2024, 17:00
Locatie
auditorium A - Magnel, gebouw 60 Magnel, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be