Co-Speech Gestures: Evaluation and Generation

Promovendus/a
Wolfert, Andries Pieter
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Science, Radboud Universiteit, Nederland, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Co spraakgebaren: evaluatie en generatie
Promotor(en)
prof. Tony Belpaeme, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Francis wyffels, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter prof. Luc Dupré (gewezen voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek) - prof. Tony Belpaeme (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Veronique Hoste (vakgroep Vertalen, tolken en communicatie) - prof. Panos Markopoulos (Technische Universiteit Eindhoven, Nederland) - prof. Jelle Saldien (vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Paul Vogt (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland) - prof. Francis wyffels (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Korte beschrijving

Dit proefschrift onderzoekt subjectieve evaluaties van gegenereerde co-spraakgebaren voor belichaamde gespreksagenten (ECA's) en het genereren van non-verbaal spraak- en luistergedrag voor ECA's. Dagelijkse communicatie omvat zowel verbale als non-verbale aspecten, waarbij non-verbaal gedrag, zoals gezichtsuitdrukkingen en gebaren, cruciaal is. Het proefschrift bekijkt data-gedreven benaderingen voor gebarengeneratie en legt de nadruk op subjectieve evaluatiemethoden. Verschillende evaluatiemethoden worden vergeleken, waaronder rangschikking, beoordelingsschalen en een vragenlijst voor het beoordelen van menselijkheid en geschiktheid. Beoordelingsschalen blijken meer informatie te verschaffen en gebruiksvriendelijker te zijn. Een vragenlijst voor het beoordelen van menselijkheid en geschiktheid geeft echter geen significante resultaten. De auteur rapporteert ook over twee georganiseerde challenges voor het genereren van co-spraak gebaren, waarbij de resultaten tussen mono- en dyadische interacties verschillen. Het proefschrift sluit af met het genereren van non-verbaal luister- en spreekgedrag, waarbij aangepaste modellen worden vergeleken met een basismodel. Hoewel gelijkenis met menselijk gedrag vergelijkbaar is, toont de aanpassing positieve resultaten voor de beoogde taken. Het onderzoek draagt bij aan het begrip en de evaluatie van computergegenereerde non-verbale communicatie.

Praktisch

Datum
Donderdag 4 juli 2024, 15:00
Locatie
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be