Evolutionary strategies behind maternal investment in mammalian reproduction

Promovendus/a
Huijsmans, Tim
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde
Curriculum
Tim Huijsmans is geboren op 8 januari 1999 te Maastricht, Nederland. Al op jonge leeftijd was hij geïnteresseerd in wilde dieren en natuurbehoud. Op 12-jarige leeftijd startte hij een internationaal opererende stichting voor dierenwelzijn en natuurbehoud genaamd Faunawatch. Met deze stichting voerde hij projecten uit op het gebied van natuurbehoud, dierenwelzijn en educatie in Ghana, Oeganda, Indonesië, Marokko, Kroatië en België en heeft hij de op één na grootste schildpaddenopvang van Nederland. Hij ontving meerdere prijzen voor zijn werk met Faunawatch en werd onder andere verkozen tot Wereldverbeteraar van het Jaar door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, als één van de 100 meest inspirerende jongeren onder de 25 jaar in Nederland en als één van de 100 meest duurzame innovatieve jongeren onder de 32 jaar in Nederland. In 2017 begon hij met zijn bachelor diergeneeskunde aan de Universiteit van Antwerpen. In 2023 studeerde hij cum laude af als master in de diergeneeskunde aan de Universiteit van Gent. Tijdens zijn master publiceerde hij zijn eerste wetenschappelijke artikel over het verzamelen van post-mortem gameten voor wildlife conservation. Hij ontving de prijs voor beste masterthesis in de categorie onderzoek. Daarnaast werd hij bekroond als laureaat student van het jaar door de stad Gent.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. A. Van Soom, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. K. Smits, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Dr. J. Wauters, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research - Prof. dr. T.B. Hildebrandt, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research

Korte beschrijving

Zoogdieren vertonen een grote verscheidenheid aan voortplantingsstrategieën. Deze strategieën verschillen aanzienlijk tussen de drie subklassen van zoogdieren: monotremata (eierleggende zoogdieren), metatheria (buideldieren) en eutheria (placentale zoogdieren). Elke subklasse heeft verschillende voortplantingsaanpassingen ontwikkeld om hun ‘fitness’ ten opzichte van hun omgeving te optimaliseren. Een belangrijk aspect van deze strategieën is het evenwicht tussen de maternale investering en de overleving. Moeders moeten energie aan hun nakomelingen besteden en tegelijkertijd hun eigen gezondheid in stand houden, zodat ze zowel direct reproductief succes als overleving op de lange termijn kunnen garanderen. Het doel van deze thesis was om deze balans verder te onderzoeken, waarbij de nadruk lag op maternale investering en de evolutionaire mechanismen ervan, die nog relatief onontgonnen zijn. Hiertoe werden hulpmiddelen zoals allometrische schaling gebruikt om de maternale investering metriek te introduceren, een metriek die het mogelijk maakt om grootschalige vergelijkingen van maternale investering in zoogdiersoorten uit te voeren, variërend van de kleine spitsmuis tot de grote Afrikaanse olifant. Verder werd de invloed van levensgeschiedeniskenmerken en omgevingsfactoren zoals hersenmassa en dieet op de maternale investering bestudeerd. De thesis toonde aan dat maternale investering bij alle zoogdiersoorten zeer vergelijkbaar blijft, ondanks een enorme variatie in voortplantingsstrategieën, wat suggereert dat maternale investering aan fysische beperking onderhevig is.

Praktisch

Datum
Vrijdag 16 augustus 2024, 17:00
Locatie
Kliniekaud B, salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 9 augustus 2024 per e-mail op tim.huijsmans@ugent.be