Biting into the Belgian Neolithic: Insights from Isotopic Analysis and Dental Anthropology

Promovendus/a
van Hattum, Ijk
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Archeologie
Curriculum
Master of Science in Archaeology, Universiteit Leiden, Nederland, 2015
Academische graad
Doctor in de archeologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Isabelle De Groote, LW02 - Prof. dr. Joel David Irish, Liverpool John Moores University, Verenigd Koninkrijk - prof. dr. Philippe Crombé, LW02
Examencommissie
Prof. dr. Frank Vermeulen, LW02

Praktisch

Datum
Vrijdag 23 augustus 2024, 15:00
Locatie
Auditorium 8, Ledeganck (Campus Ledeganck), K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent

Meer info

Contact
fsa.lw@ugent.be