Mechanisms by which honey bees Apis mellifera simensis in Ethiopia cope with pests and pathogens

Promovendus/a
Ngussie, Haftom
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Biochemie en Microbiologie
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: biologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. dr. Dirk de Graaf, WE10 - dr. Lina De Smet, WE10 - dr. Bezabeh Amssalu, Holeta Bee Research Center, Ethiopia
Examencommissie
voorzitter: prof. dr. Dries Bonte, WE11

Praktisch

Datum
Maandag 26 augustus 2024, 15:00
Locatie
Campus Sterre - S2 - Faculteitsraadzaal, Krijgslaan 281, 9000 Gent