Processed Bottom Ash Based Sustainable Binders for Concrete

Promovendus/a
Joseph, Aneeta Mary
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Curriculum
Indian Institute of Technology Delhi, India, Master of Science in Civil Engineering, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Behandelde bodemassen als duurzaam bindmiddel voor beton
Promotor(en)
prof. Nele De Belie, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Stijn Matthys, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. dr. Jos Brouwers (Technische Universiteit Eindhoven, the Netherlands) - prof. Nele De Belie (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Klaartje De Buysser (Vakgroep Chemie) - prof. dr. Elke Gruyaert (KU Leuven) - prof. Stijn Matthys (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - dr. Ruben Snellings (VITO) - dr. ir. Philip Van den Heede (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)

Korte beschrijving

Er wordt jaarlijks wereldwijd 7 tot 10 miljard ton afval geproduceerd en ongeveer 11% van dit afval wordt verbrand. In 2018 werd in Europa ongeveer 20 miljoen ton verbrandingsbodemas geproduceerd, waarvan momenteel een groot deel wordt gestort. Dit materiaal heeft het potentieel om te worden gebruikt in bouwmaterialen, waarbij het gebruik als cementvervangend toevoegsel (SCM) en cementruwmeeladditief in dit proefschrift is onderzocht. Een van de belangrijkste obstakels voor de toepassing als SCM was de aanwezigheid van elementair aluminium dat uitzetting en toename van de porositeit veroorzaakte, wat resulteerde in verminderde mechanische en duurzaamheidseigenschappen van het resulterende beton. Twee soorten behandelingen die eenvoudig en effectief zijn, worden in dit proefschrift voorgesteld voor het verwijderen van elementair aluminium. De expansie van de mortel verminderde aanzienlijk na de voorbehandeling van de as, terwijl de sterkte toenam. Reactiviteitstesten op de behandelde as toonden een beperkte reactiviteit aan, doch daarnaast is ook een verbetering van de hydratatie van de cementfasen waargenomen in aanwezigheid van de bodemas. Vervolgens is onderzoek gedaan naar het effect van vervanging van het Portlandcement door 20-25% bodemas. Na optimalisatie van het mengsel bleek het bodemasbeton vergelijkbare mechanische en duurzaamheidseigenschappen te hebben als conventioneel beton.

Praktisch

Datum
Dinsdag 26 januari 2021, 17:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be