Scalable Low-Latency Wi-Fi for Industrial Internet of Things

Promovendus/a
Seferagic, Amina
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Electrical Engineering, University of Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Jeroen Hoebeke, vakgroep Informatietechnologie - prof. Eli De Poorter, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Eli De Poorter (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Jeroen Famaey (Universiteit Antwerpen) - prof. Eduard Garcia-Villegas (Universitat Politècnica de Catalunya, Spain) - dr. ir. Spilios Giannoulis (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Jeroen Hoebeke (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Ingrid Moerman (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Heidi Steendam (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)

Korte beschrijving

IEEE 802.11ah (Wi-Fi Halow) is een nieuwe Wi-Fi variant, ontwikkelt voor het IoT domein. Het tracht de leemte tussen PAN (Personal Area Network) en LPWAN (Low Power Wide Area Network) technologieën op te vullen, door een throughput aan te bieden die groter is dan allebei en daarbovenop afstanden tot 1 km te ondersteunen. Dankzij de nieuwe MAC (Medium Access Control) features, garandeert Wi-Fi HaLow dat het meer dan 8000 stations kan connecteren met elkaar, zonder in te boeten op Quality of Service. De standaard specifieert echter niet hoe deze nieuwe features moeten worden gebruikt. Slechte MAC configuraties kunnen als gevolg hebben dat de netwerkperformantie daalt in plaats van stijgt. Dit proefschrift draagt bij tot de ontwikkeling van een Wi-Fi HaLow simulatiemodule, die realistisch en empirisch onderzoek naar dichte netwerken van honderden of duizenden toestellen toelaat. Verder onderzoekt het de impact van de nieuwe MAC features binnen IEEE 802.11ah, Traffic Indication Map (TIM) segmentatie en Restricted Access Window (RAW), op de netwerkperformantie. Dit op het vlak van schaalbaarheid, latency, throughput en energie-efficiëntie. Ten slotte pakt het een aantal uitdagingen aan, met betrekking tot het toepassen van draadloze technologieën in veeleisende industriële IoT use cases, die betrouwbare, high-throughput en low-latency communicatie vereisen. Dit wordt samengebracht in een adaptabele communicatie oplossing, die toepasbaar is op diverse industriële use cases en ondersteuning biedt voor zowel monitoring als control applicaties.

Praktisch

Datum
Donderdag 25 februari 2021, 16:30
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be