Fundamental Study in Applications of the Conditional Moment Closure Method to Fire-Related Flows

Promovendus/a
Kruljevic, Boris
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Curriculum
Master of Science (Technology) (in Mechanical Engineering), Aalto University, Espoo, Finland, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: Fire Safety Engineering
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Fundamentele studie bij toepassingen van de methode van ‘Conditional Moment Closure’ op brandgerelateerde stromingen
Promotor(en)
prof. Bart Merci, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - dr. Ivana Stankovic (Tractebel - Engie)
Examencommissie
voorzitter prof. Gert De Cooman (ere-onderwijsdirecteur) - prof. Tarek Beji (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - dr. Cecile Devaud (University of Waterloo, Canada) - prof. Geraldine Heynderickx (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. ir. Georgios Maragkos (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Bart Merci (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - dr. Ivana Stankovic (Tractebel - Engie) - dr. Arnaud Trouvé (University of Maryland, USA)

Korte beschrijving

Simulaties zijn een integraal onderdeel van fire safety engineering, omdat ze het mogelijk maken potentiële gevaren te voorspellen in verschillende scenario's, die misschien te moeilijk of onmogelijk zijn om experimenteel te doen. De voorspellingen van branduitbreiding of toxische emissies zijn gebaseerd op het vermogen om complexe verschijnselen zoals blussen en herontsteking te simuleren, die op hun beurt complexe en dure modellen vereisen. Het modelleren van fysische aspecten, zoals straling, chemische reacties, turbulentie en hun interacties, vormt een grote uitdaging. De 'conditional moment closure' (CMC) is een geavanceerde methode voor het simuleren van turbulentie-chemie interactie. Tot dusver is CMC op grote schaal toegepast in jetvlamsimulaties en blijft grotendeels onontgonnen in brandtoepassingen. Dankzij de voortdurende toename van de beschikbare rekenkracht is er interesse in de evaluatie van meer complexe benaderingen. In tegenstelling tot jetvlamberekeningen, kan straling niet worden genegeerd bij branden, en de gevolgen van de koppeling tussen CMC en straling zijn belangrijk om te begrijpen. Dit doctoraat vertegenwoordigt de eerste diepgaande studie van de CMC-toepassingen bij branden, met grote wervelsimulaties om turbulentie te modelleren. Een reeks testgevallen met toenemende complexiteit worden geëvalueerd om mogelijke problemen te identificeren en te begrijpen.

Praktisch

Datum
Woensdag 3 maart 2021, 16:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be