Designing Individual Linear and Network Polymer Molecules Building Block by Building Block

Promovendus/a
De Keer, Lies
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Science in Chemical Engineering, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Bouwsteen per bouwsteen ontwerpen van individuele lineaire en netwerkpolymeermoleculen
Promotor(en)
prof. Dagmar D'hooge, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Marie-Françoise Reyniers, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Gert De Cooman (ere-onderwijsdirecteur) - prof. Dagmar D'hooge (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Marie-Françoise Reyniers (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Paul Van Steenberge (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Sandra Van Vlierberghe (Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie) - prof. An Verberckmoes (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Mingjiang Zhong (Yale University, USA)

Korte beschrijving

De productie van polymeermaterialen is één van de belangrijkste gebieden van toegepaste chemie door de enorme economische en maatschappelijke impact ervan, met toepassingen gaande van alledaagse tot zeer gespecialiseerde/dure materialen. Controle over de moleculaire structuur van het polymeerproduct tijdens de synthese is cruciaal, aangezien deze onder meer de mechanische, reologische en thermische eigenschappen van het polymeermateriaal bepaalt en dus ook de verwerkbaarheid en de uiteindelijke materiaalperformantie voor een bepaalde toepassing. In het bijzonder voor complexe polymeermaterialen, i.e. netwerkpolymeren, die vooral toekomst hebben in hoogtechnologische toepassingen (gecontroleerde medicijnafgifte, precieze membraanscheidingen,...), moet de moleculaire structuur van het resulterende polymeer nauw aansluiten bij de gewenste structuur voor een optimaal macroscopisch gedrag. Optimalisatie en ontwerp van polymeerproductieprocessen zijn inherent moeilijk door het ontbreken van een eenduidige bepaling van de productkwaliteit door het gebrek aan experimentele karakteriseringstechnieken voor de kwantificering van de moleculaire structuur van polymeermaterialen, zeker voor netwerkpolymeren. Op dit moment worden syntheseprocedures dus geoptimaliseerd volgens een tijdrovende trial-and-error aanpak. In dit doctoraat worden daarom de onderzoeksgebieden van chemische technologie, polymeerchemie en materiaalkunde gecombineerd, resulterend in een zeer interdisciplinaire en krachtige modelleringstool om de moleculaire structuur van een groot bereik aan polymeermaterialen volledig te karakteriseren en op die manier macroscopische materiaaleigenschappen te voorspellen.

Praktisch

Datum
Donderdag 4 februari 2021, 16:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be