Studiedag 'Sterk in STEM? Studeren voor ingenieur aan de UGent!'

Voor wie
Leerkracht secundair
Wanneer
01-02-2023 van 09:00 tot 15:00
Waar
Technicum T1, Sint-Pietersnieuwstraat 41, Gent
Voertaal
Nederlands
Door wie
Marijke De Keyser
Contact
communicatie.ea@ugent.be

Studiedag voor leerkrachten: zo bereid je je leerlingen voor op een studie tot bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect of industrieel ingenieur aan de UGent.

Schrijf je hier in!

Voor wie?

 • Leerkrachten wiskunde en wetenschappen 3e graad ASO en TSO
 • Leerkrachten studiekeuzebegeleiding 3e graad ASO en TSO
 • CLB-medewerkers

Deelname aan deze studiedag is gratis. Achteraf ontvang je een attest van deelname.

Programma

 • 9.00 uur: onthaal
 • 9.30 uur: Infosessie 'De ingenieursopleidingen aan de UGent: vereiste voorkennis en nodige competenties'

Ontdek onze opleidingen met de klemtoon op de vereiste voorkennis en nodige competenties om één van de opleidingen met succes te kunnen volgen. Hierin verduidelijken we ook de verschillen tussen de opleidingen en lichten we de vernieuwde schakelprogramma's toe. 

 • 11 uur: pauze
 • 11.30 uur: keuze tussen 3 infosessies:
 1. Wiskunde in de ingenieursopleidingen (voor leerkrachten wiskunde) - Vereiste voorkennis, toelichting bij de ijkingstoetsen en het nieuw remediëringstraject.
 2. Hoe STEM integreren in je lessen? (voor leerkrachten wetenschappen) - Tips en tricks om met STEM aan de slag te gaan in de lessen
 3. Studiekeuzeproces: de UGent zet leerlingen op weg (voor leerkrachten studiekeuzebegeleiding en CLB-medewerkers) -

  Structuur hoger onderwijs, belangrijkste elementen van het studiekeuzeproces, hoe kunnen leerlingen hun studiekeuze aanpakken, welke oriënteringstools bestaan er, hoe kunnen ze zich voorbereiden, toelatingsvoorwaarden, ijkingstoetsen, oriëntering voor doelgroepen.

 • 12.30 uur: Lunch en infobeurs
 • 13.45 uur: Aan de slag met STEM: 6 inspirerende workshops:

1. Het microscopisch werkvolk van de waterzuivering

Micro-organismen zijn op verschillende manieren betrokken in onze watercyclus. Bacteriën, protozoa en metazoa verhogen niet enkel de waterkwaliteit, ze zuiveren ook ons afvalwater zodat we het opnieuw kunnen lozen in het oppervlaktewater. In deze workshop leren je leerlingen eerst welke rol deze micro-organismen, aanwezig in actief slib, spelen bij het biologisch zuiveren van huishoudelijk afvalwater. Nadien analyseren ze zelf een actief slibstaal met een microscoop op zoek naar deze micro-organismen. Tot slot voeren ze een respirometrische meting uit op het actief slib om de graad van biologische afbreekbaarheid van een chemisch product in te schatten.

2. Computationeel denken en Python in STEM-lessen

Onze wereld is steeds meer gedigitaliseerd. Artificiële intelligentie in het bijzonder steekt steeds meer de kop op. Bij het oplossen van maatschappelijk relevante problemen versterken de verschillende STEM-disciplines elkaar. Computerwetenschappen, een van de disciplines vervat onder de S, is daarbij alomtegenwoordig: de dag van vandaag speelt de computer bij de natuurwetenschappen, de wiskunde en de humane wetenschappen een cruciale rol bij het aanpakken van complexe problemen. 

In deze workshop maak je kennis met lesmateriaal over STEM, wiskundige modellen en AI, in een context van de klimaatverandering, taaltechnologie, zorg en epidemieën. Je gaat ook zelf aan de slag met onze online Python notebooks. Hiervoor volstaat een computer met een internetbrowser, er moet geen extra software worden geïnstalleerd.

3. Integratie van wiskunde en programmeren door middel van interactieve Jupyter notebooks

Tijdens deze workshop illustreren we hoe interactieve notebooks in de open-source-omgeving Jupyter op te maken en vervolgens te gebruiken in het kader van de lessen wiskunde. We werken notebooks uit rond de onderwerpen integratie, nulpuntsbepaling en het oplossen van lineaire stelsels.

Net zoals klassieke werkbladen kunnen de notebooks naar smaak worden opgemaakt, inclusief tekst, figuren en tabellen. De interactiviteit ervan is evenwel de belangrijkste toegevoegde waarde en wordt mogelijk door het incorporeren van uitvoerbare computercode. Jupyter notebooks kunnen gebruikt worden in combinatie met verschillende programmeertalen, zoals Python, Julia en R, maar tijdens deze workshop zullen we ons beperken tot Python (Versie 3.x).

4. Ontwerpen van klimaatrobuuste steden

Klimaatverandering is nu al te voelen in Vlaanderen en zal een grote invloed hebben op de mens en omgeving. Steden zijn dan ook zeer gevoelig aan de gevolgen van klimaatverandering. Daarom is het zeer belangrijk dat we onze steden wapenen tegen deze veranderingen.

In deze workshop kruipen je leerlingen in de rol van stadsplanner. Hierbij gaan ze aan de slag rond ruimtelijke ordening, remote sensing en klimaatadaptatie. Door actief met geografische data te werken, maken de leerlingen kennis met toepassingen die ook in het werkveld gebruikt worden en krijgen ze een beter idee hoe het beleid rond klimaatadaptatie gevormd wordt.

5. Ruimtes lezen, begrijpen en maken: van bouwdetail tot stad en landschap

Deze workshop biedt inzage in de opleiding burgerlijk ingenieur-architect, een veelzijdig programma waarin er zowel grote aandacht is voor de ingenieurswetenschappen, als voor de architectuurwetenschappen (theorie en geschiedenis) en het architectuurontwerpen. Studenten verwerven een sterke basis in deze drie pijlers tijdens de bachelor, maar zullen zich ook gaandeweg meer specialiseren.

In de workshop wordt er gefocust op een rode draad doorheen het traject: het ontwikkelen van een grote interesse voor en inzicht in hun (alledaagse) gebouwde omgeving, die tenslotte de context vormt waarop men kan ingrijpen als burgerlijk ingenieur-architect, en dit in diverse rollen (ontwerper, onderzoeker, beleidsmaker, …).

Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we in op de specifieke vaardigheden van het lezen, begrijpen en documenteren van ruimtes, van de kleinste schaal tot het niveau van de stad. Het maken zelf - van schema’s, tekeningen, maquettes, studiemodellen, … - vormt hierbij een belangrijke sleutel. Om af te sluiten worden hands-on tips gegeven gericht op het secundair onderwijs.

6. Warmtepomp: hype of redding?

Er is al veel over gezegd en geschreven, maar hoe zit dat nu echt met warmtepompen? Moeten we massaal overschakelen? Zit er toekomst in deze technologie? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moeten we eerst begrijpen hoe een warmtepomp werkt. De technologie is wat ingewikkelder dan een gasketel of een elektrische kachel, maar ook geen rocket science; we hebben er allemaal een, maar noemen het een koelkast, omdat het verwarmen van onze keuken slechts een neveneffect is. 

In deze sessie verkennen we een aantal basisprincipes van de fysica (warmteleer, thermodynamica), kijken we hoe we hiermee een warmtepomp kunnen uitdenken, en zien we tenslotte ook hoe ingenieurs deze principes in de praktijk omzetten.

Inschrijven

Registreer online