Studiedag 'VVOR-Inzichten: Vlaanderen en stikstof: niet alles kan overal. Over milieugebruiksruimte, vergunningverlening en ruimtelijke planning'

Voor wie
Alumni , Bedrijven , Medewerkers , Studenten
Wanneer
07-05-2021 van 12:30 tot 19:00
Waar
TBC, , Gent
Voertaal
Nederlands
Door wie
VVOR
Contact
Yvan.DeMaeseneire@UGent.be
Website
http://www.omgevingsrecht.be
Voeg toe aan mijn agenda

Deze studienamiddag wordt opgedragen aan prof. dr. Luc Lavrysen naar aanleiding van zijn emeritaat aan de Universiteit Gent.

Het teveel aan stikstofdepositie in Europees beschermde natuurgebieden vormt een belangrijke beleidsuitdaging. Om een omgevingsvergunningenstop te vermijden, zal Vlaanderen, net als Nederland, nieuwe ontwikkelingsruimte moeten creëren. Stikstofreducties en natuurherstel lijken zich op te dringen. Hoever staat Vlaanderen met de Programmatische Aanpak Stikstof? Wat kunnen we leren van Nederland en Duitsland? Is een rol weggelegd voor de Benelux Unie? In de ‘Gezamenlijke Verklaring’ van de Vlaams-Nederlandse Top van 4 november 2020 erkennen Vlaanderen en Nederland alvast de noodzaak om de stikstof-uitdaging gemeenschappelijk aan te pakken. De komende twee jaar zullen Vlaanderen en Nederland werken aan ‘informatie- en kennisdeling over diverse aspecten van het stikstofbeleid, en mogelijk gezamenlijk onderzoek, het voeren van een structurele dialoog op de daartoe aangewezen (bestuurs)niveaus, om aanpak en beleid af te stemmen, nu en in de toekomst.