Tentoonstelling 'Rebellie in de Gentse letteren van middeleeuwen tot heden'

Voor wie
Alumni , Medewerkers , Privépersonen , Studenten
Wanneer
10-01-2022 09:00 tot 28-01-2022 17:00
Waar
Faculteitsbibliotheek Letteren & Wijsbegeerte (vleugel Magnel, kelder), Rozier 44, 9000 Gent
Voertaal
Nederlands
Door wie
Vakgroep letterkunde, afdeling Nederlandse literatuur
Website
https://www.ugent.be/lw/nl/diensten/bibliotheek/bibliotheek/rebel.htm

Tentoonstelling over rebellie in de Gentse letteren, samengesteld door studenten Taal- en Letterkunde

Het uitgesproken imago van Gent is dat van een rebelse, opstandige en tegendraadse stad. Dat imago kent een lange voorgeschiedenis waar literatuur over en uit Gent onmiskenbaar toe heeft bijgedragen. In literatuur kunnen we nagaan welke gebeurtenissen, figuren, eigenschappen of plaatsen precies gediend hebben om dat beeld mee te vormen. In deze kleine tentoonstelling stellen we de vraag welke momenten in de literatuurgeschiedenis het beeld van het rebelse Gent mee ondersteunen of ter discussie stellen. We gaan na hoe de literatuur bijdraagt tot dat opstandige karakter, hoe het imago historisch evolueert en wat voor soorten rebellie we in de literaire verbeelding terugvinden.

De studenten van het vak Nederlandse Letterkunde V werkten eigen gevalstudies uit de ‘Gentse’ literatuurgeschiedenis uit, die ze in deze tentoonstelling presenteren.