Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jul 29, 2024 00:00
Vakgroep/directie/dienst
GE30 - Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master LOBW, Master in de Bedrijfseconomie, Handelswetenschappen of Handelsingenieur, diploma in een richting binnen de sociale en gedragswetenschappen
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Je voert academisch onderzoek uit in het domein van Sportbeleid en Sportmanagement en in het bijzonder naar professionalisering in de georganiseerde sportsector (sportclubs). Hierbij ga je na over welke capaciteiten sportclubs beschikken, wat hun financiële draagkracht is en welke vergoedings- en tewerkstellingsvormen optimaal kunnen worden ingezet in diverse types van sportclubs. In het onderzoek worden zowel kwalitatieve als kwantitatieve data verzamelings- en analysetechnieken toegepast. Je neemt deel aan internationale academische conferenties en publiceert wetenschappelijke artikels in hoogstaande academische tijdschriften.
De resultaten vormen de basis voor adviezen aan de sector en een valorisatietool ter ondersteuning van sportorganisaties. Een nauwe samenwerking met Sport Vlaanderen en de sportsector gedurende de gehele onderzoeks- en valorisatiefasen maakt deel uit van de opdracht. Je werkt tevens nauw samen binnen het Onderzoeksplatform Sport met onderzoekers uit de KULeuven en de VUB. Specifiek voor dit doctoraat is er een nauwe samenwerking met de sportmanagementexperten en arbeidsjuristen van de VUB.
Je komt terecht in de onderzoeksgroep Sportmanagement aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent. Deze onderzoeksgroep heeft als missie uitblinken in onderzoek, onderwijs en dienstverlening die de professionaliteit en integriteit van sportorganisaties versterken.

Functieprofiel

Je bent houder van een masterdiploma in één van de volgende domeinen: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Master in de Bedrijfseconomie, Handelswetenschappen of Handelsingenieur, diploma in een richting binnen de sociale en gedragswetenschappen, binnen het domein van de rechten (voorkeur arbeidsrecht) of in een andere discipline die relevant is voor het onderwerp van het onderzoek. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.

Bijkomende voorwaarden:

 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je hebt kennis van en/of ervaring in de Vlaamse sportcontext en het Vlaamse Sportbeleid.
 • Je hebt interesse in het domein van (nonprofit) management.
 • Je behaalde goede studieresultaten.
 • Je hebt grote interesse in wetenschappelijk en projectmatig onderzoek.
 • Je hebt voldoende kennis van sociaalwetenschappelijke methodologieën.
 • Wetenschappelijke schrijfvaardigheden in het Engels zijn essentieel.
 • Specifieke kennis van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden strekt tot de aanbeveling.
 • Interesse in financiële aspecten en/of juridische aspecten van management strekt tot de aanbeveling.

ONS AANBOD

 • Wij bieden een voltijdse positie als doctoraatsbursaal bestaande uit een initiële periode van 12 maanden - die na positieve evaluatie, verlengd wordt naar een periode van in totaal maximum 48 maanden.
 • Het beursbedrag bedraagt 100% van het netto salaris van een AAP-lid in gelijke gezinsomstandigheden. Het individuele beursbedrag wordt door de directie Personeel en Organisatie bepaald op basis van gezinstoestand en anciënniteit. Het beursbedrag is een niet-belastbare studiebeurs. Meer informatie over onze salarisschalen
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Solliciteren

Stuur uw CV en motivatiebrief naar Annick.Willem@ugent.be en/of contacteer haar voor bijkomende vragen.