PhD Student

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 26, 2023 00:00
Vakgroep/directie/dienst
LW03 - Vakgroep Geschiedenis
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master in de Geschiedenis of een gelijkgesteld diploma (bv. Master in de Sociologie of Economie)
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

In het verlengde van het Citizen Science project (www.sosantwerpen.be) is S.O.S Antwerpen momenteel op zoek naar twee enthousiaste en ambitieuze doctoraatsstudenten voor een FWO-onderzoeksproject onder leiding van Prof. Isabelle Devos (Universiteit Gent) en Prof. Hilde Greefs (Universiteit Antwerpen).

ONS PROJECT
De levensverwachting in de westerse landen is de voorbije twee eeuwen enorm gestegen. De stijging ging gepaard met een verandering in het doodsoorzakenpatroon waarbij zogenaamde degeneratieve ziekten (hart- en vaatziekten, kanker) geleidelijk de plaats innamen van infectieziekten (cholera, tbc, enz.). De timing van deze epidemiologische transitie is gekend, maar we weten nog niet hoe de transitie gebeurde, en wie er het eerst en het meest van profiteerde. Welke sociale groepen en welke plaatsen waren het meest kwetsbaar, en voor welke doodsoorzaken was dat het geval? Aan de hand van gegevens uit het unieke doodsoorzakenregister van de stad Antwerpen (1820-1939), verzameld via crowdsourcing, en ander rijk archiefmateriaal zullen we in dit project de sociale en ruimtelijke ongelijkheden in oorzaakspecifieke sterfte bestuderen in Antwerpen tijdens de negentiende en vroege twintigste eeuw. Als de grootste Belgische havenstad met een enorm bevolkingsverloop, is Antwerpen een uniek historisch laboratorium om te onderzoeken hoe ongelijkheid in sterfte zich ontwikkelde.

Voor dit project zijn we op zoek naar twee doctoraatsstudenten om de ongelijkheid in sterfte in de stad Antwerpen (1820-1946) te bestuderen. Onder begeleiding van de projectleiders zullen zij, in nauwe samenwerking, elk aan een eigen doctoraat werken. De doctoraatsbursaal aan de Universiteit Gent focust daarbij op de sociaal-demografische aspecten, de doctoraatsbursaal aan de Universiteit Antwerpen op de sociaal-ruimtelijke aspecten (zie website vacatures UAntwerpen).

De doctoraatsstudent (met als hoofdinstelling Universiteit Gent) focust op de sociaal-demografische aspecten en zal onderzoeken (1) hoe de oorzaakspecifieke sterfte in de negentiende en vroege twintigste eeuw evolueerde en verschilde naar leeftijd, geslacht, beroep en herkomst; (2) welke doodsoorzaken vertoonden de grootste sociale verschillen en de kleinste? Welke bevolkingsgroepen werden het eerst en het meest getroffen door de epidemiologisch transitie, en hoe evolueerde dit doorheen de tijd? (3) En hoe kunnen we de resultaten verklaren?

JOUW TAKEN

 • Je bereidt een doctoraatsproefschrift voor over de sociaal-demografische verschillen in oorzaakspecifieke sterfte in Antwerpen (1820-1946). Na vier jaar mondt dit onderzoek uit in een doctoraat (gezamenlijk doctoraat UGent/UAntwerpen/UGent).
 • Je publiceert jouw onderzoek in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften.
 • Je presenteert jouw onderzoek op wetenschappelijke workshops en conferenties.
 • Je neemt deel aan het valorisatieprogramma van S.O.S Antwerpen door de resultaten van jouw onderzoek aan het brede publiek kenbaar te maken.
 • Je neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoeksondersteuning op binnen de vakgroep Geschiedenis van de UGent.

Functieprofiel

JOUW PROFIEL

 • Je beschikt over een masterdiploma Geschiedenis of een gelijkgesteld diploma, met zeer goede studieresultaten. Studenten die in september 2023 afstuderen kunnen eveneens solliciteren
 • Je hebt aantoonbare belangstelling voor de sociaal-economische geschiedenis en/of historische demografie.
 • Je houdt van cijfermatig onderzoek. Je hebt een goede kennis van kwantitatieve data-verzameling en -analyses, en je bent bereid je daarin verder bij te scholen.
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels. Je leest ook vlot Frans.
 • Je werkt nauwkeurig, gestructureerd en resultaatgericht
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je kan zowel individueel als in groep goed functioneren.

ONS AANBOD

 • Een voltijdse doctoraatspositie voor een periode van vier jaar (mits een goede evaluatie na het eerste jaar). Indiensttreding bij voorkeur 1 oktober 2023.
 • Beursbedrag overeenkomstig met de salarisschalen voor doctoraatstudenten van de Vlaamse Overheid (https://www.ugent.be/nl/onderzoek/doctoreren).
 • Diverse mogelijkheden voor bijscholing en deelnames aan (inter)nationale wetenschappelijke bijeenkomsten in het kader van het project.
 • Een kwaliteitsvolle internationale doctoraatsopleiding via het N.W. Posthumus Instituut (https://posthumusinstitute.org/).
 • Je bent hoofdzakelijk tewerkgesteld op de vakgroep Geschiedenis van de UGent, een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving, en werkt ook nauw samen met experten in andere historische projecten over sterfte en ongelijkheid in België (zoals www.ineqkill.be en www.epibel.be) en in het Europese multidisciplinaire Great Leap Network (https://www.cost.eu/actions/CA22116/).

Solliciteren

Solliciteer voor 26 augustus 2023 via email naar Isabelle.Devos@ugent.be met de volgende pdf-documenten in bijlage:

 • Een motivatiebrief
 • Een volledig curriculum vitae
 • Een kopie van jouw puntenlijsten (de individuele studieresultaten voor alle studiejaren)
 • Een pdf-versie van je Masterthesis

Kandidaten worden ten laatste op 27 augustus 2023 via email op de hoogte gebracht van de uitslag van de eerste selectieronde. De selectiegesprekken in het kader van de tweede selectieronde (waarbij gepeild wordt naar motivatie, vaardigheden en attitudes) zullen plaatsvinden op 5 september 2023.

MEER INFO
Voor meer informatie over een doctoraatsloopbaan, kan je de UGent-website raadplegen (https://www.ugent.be/nl/onderzoek/doctoreren). Voor meer inhoudelijke of praktische vragen over deze vacature, kan je Isabelle.Devos@ugent.be contacteren.