Open data

Het delen van open data is gericht op het zo breed mogelijk beschikbaar stellen van onderzoeksgegevens met als doel om deze gegevens optimaal te benutten voor de wetenschap en maatschappij in het algemeen. Hiervoor is het niet enkel nodig dat de data bewaard worden op een manier die reproductie en hergebruik toelaat maar ook dat de data toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk anderen. Het principe van goede dataopslag is dus een voorwaarde voor datadeling.

Open Science

Open data is één van de pijlers van Open Science, naast o.a. Open Access, Open Code, .... Open Science ijvert voor vrij toegankelijke wetenschap.

Open (linked) data

Open data is data that can be freely used, reused and redistributed by anyone - subject only, at most, to the requirement to attribute and sharealike." Open Data Handbook

Open Data zijn gegevens waar geen of minimale beperkingen op rusten, die elektronisch beschikbaar zijn en gebruik maken van open standaarden.

Tim Berners-Lee, grondlegger van het web en Linked Data, stelde een vijfsterrenmodel voor om partijen die open data publiceren te stimuleren om hun data in een zo herbruikbaar mogelijk formaat beschikbaar te stellen:

* Make your stuff available on the Web (whatever format) under an open license.
** Make it available as structured data (e.g., Excel instead of image scan of a table.
*** Use non-proprietary formats (e.g., CSV instead of Excel).
**** Use URIs to identify things, so that people can point at your stuff.
***** Link your data to other data to provide context.

Meer informatie