Datamanagementplan (DMP)

Data Lifecycle

Een datamanagementplan (DMP) is een formeel document dat beschrijft hoe onderzoekers voor, tijdens en na het onderzoek omgaan met de verzamelde data:

 • hoe data zullen verzameld worden
 • de omvang en het formaat van de data
 • de manier waarop de data zullen opgeslagen worden
 • wie zowel tijdens de uitvoering van het onderzoek als daarna toegang zal hebben tot de data

Dergelijk plan bevat eveneens informatie over de juridische en ethische aspecten van data.

Bekijk dit filmpje.

Een DMP is een levend document. Het is goed mogelijk dat je bepaalde vragen in eerste instantie niet of alleen op hoofdlijnen kunt beantwoorden, bijvoorbeeld omdat je nader advies wilt inwinnen. Ook kan het in de praktijk nodig blijken om zaken anders te regelen dan je aanvankelijk van plan was. Je kan jouw DMP altijd aanvullen of wijzigen.

Steeds vaker is een DMP of dataparagraaf een verplicht onderdeel van een financieringsaanvraag.

En ook...

 • Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan de dataverzameling binnen een onderzoeksgroep afspraken te maken over de workflow. Baken taken en verantwoordelijkheden af en benoem bij voorkeur een coördinator die erop toeziet dat de gemaakte afspraken worden gevolgd.
 • Voor men beslissingen neemt over het al dan niet archiveren van data die men zelf genereert, is het van belang te weten van wie de onderzoeksdata zijn: van de onderzoeker, van de instelling waarvoor hij of zij werkt of van de financier van het onderzoek?
 • Ook al worden onderzoeksgegevens nog zo zorgvuldig opgeslagen, ze gaan toch verloren als ze na een aantal jaar niet meer 'gelezen' kunnen worden door de dan gangbare software. Het verdient daarom aanbeveling om vanaf de start van de dataverzameling de gegevens op te slaan in standaard, uitwisselbare of open bestandsformaten (zie bijv. www.dans.knaw.nl/nl/deponeren).

Aan de slag

Er bestaan verschillende sjablonen en tools om een datamanagementplan op te stellen. Voor de Europese context is het Digital Curation Center een toonaangevende instantie op het vlak van goed beheer van onderzoeksdata.

De Universiteit Gent maakte gebruik van de expertise van het DCC en lanceerde een lokale versie van de tool.

Log in bij DMPonline.be met je UGent-gebruikersnaam en -paswoord.

Datamanagement stopt niet na afloop van het onderzoek: voor een optimale ontsluiting van je data maak je best ook een 'data storage fact sheet' (DSFS) op.

Goed datamanagement brengt kosten met zich mee, in uren en in geld. De UK Data Service heeft een checklist ontwikkeld die kan helpen om deze kosten in kaart te brengen, bijvoorbeeld ten behoeve van een subsidieaanvraag:

http://www.data-archive.ac.uk/media/247429/costingtool.pdf

   

   

  Gerelateerde inhoud