Voorschriften van externe financiers inzake datamanagement

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

Vanaf 2018 maakt het FWO onderzoeksdatadatabeheer tot een vast onderdeel van zijn ondersteuningskanalen. FWO verwacht voortaan van onderzoekers dat ze de nodige aandacht aan Research Data Management (RDM) schenken voor, tijdens en ook na afloop van hun onderzoeksproject.

Wat houdt dit concreet in?

Onderzoekers zullen moeten voldoen aan een aantal nieuwe vereisten.

  • bij de aanvraag: het beantwoorden van vijf vragen in het onderdeel “Data Management Plan” van het FWO-aanvraagformulier. De vragenlijst is alvast ook te vinden op de FWO-website. Om onderzoekers te helpen bij het invullen van deze vragen, is een begeleidingsdocument toegevoegd bij deze specifieke (onder)Zoektip.
  • na goedkeuring van de aanvraag: de antwoorden op de vijf vragen omzetten in een volwaardig Data Management Plan (DMP), dat uiterlijk zes maanden na de start van het project of mandaat bij het FWO moet ingediend worden. UGent-onderzoekers zullen hiervoor gebruik kunnen maken van het FWO DMP-sjabloon dat binnenkort ter beschikking gesteld zal worden in de online data management planning tool DMPonline.be.
  • na afloop van het onderzoek:
    • onderzoeksdata voor minimaal vijf jaar bewaren
    • de finale versie van DMP, dat mogelijks aangepast kan zijn sinds het initiële DMP, toevoegen aan het eindverslag over het afgelopen onderzoek. De implementatie van het DMP zal een onderdeel vormen van de evaluatie van de eindverslagen.

FWO biedt geen aparte financiering aan voor de opslag van onderzoeksdata tijdens het onderzoek of voor duurzame bewaring nadien. Onderzoekers hebben wel de mogelijkheid om de bestaande werkingsmiddelen te gebruiken voor de aankoop van infrastructuur voor databeheer en –opslag. Op het aanvraagformulier kunnen deze onkosten beschreven worden in het tabblad ‘consumables’.

Voor wie?

De invoering van de nieuwe vereisten gebeurt geleidelijk.

  • vanaf aanvraagronde 2018: voor promotoren van de projecten voor fundamenteel en strategisch basisonderzoek
  • vanaf aanvraagronde 2020: ook voor mandaathouders (pre-doctorale en postdoctorale beurzen)

Promotoren, en later de mandaathouders, zullen te allen tijde verantwoording moeten kunnen afleggen over het databeheer van de betrokken projecten of mandaten.

Zie verder ook de betreffende pagina op de FWO-website.

Horizon 2020

Onderzoekers die een beroep willen doen op financiering door de Europese Commissie in het kader van Horizon 2020 worden uitgenodigd om in hun projectvoorstel een paragraaf over datamanagement op te nemen. In deze paragraaf staat welke data het onderzoeksproject zal opleveren, of en hoe deze data toegankelijk worden gemaakt voor verificatie en hergebruik, en hoe de data worden gearchiveerd.

Andere

Als je financiering aanvraagt bij één van de Engelse Research Councils kan je voor het opstellen van een datamanagementplan de webapplicatie DMPOnline gebruiken. Templates die voldoen aan de eisen van de belangrijkste Amerikaanse onderzoeksfinanciers zijn eveneens beschikbaar via de DMPTool.