Dataopslag via Academische Bibliografie

Academische bibliografie

UGent-onderzoekers kunnen behalve de full-text van een publicatie ook bijkomende materialen toevoegen aan de Academische Bibliografie, zoals:

  • Datatabellen
  • 'Codebook' met alle verschillende stappen en definities van alle variabelen

Het gaat dus in dit geval om de bewerkte onderzoeksdata die bij een specifieke publicatie horen.

  • Bij voorkeur 'open' formaten als R en CSV maar ook bestanden SSPS / SAS / XLS kunnen opgeladen worden
  • Focus op klassieke use-case voor statistiek en 'supplementary materials'
  • web upload voor bestanden tot 200 MB (verschillende uploads mogelijk)

Net zoals bij een publicatie kunnen vervolgens de toegangsrechten (incl. eventueel embargo) ingesteld worden.

Medewerkers van de Universiteitsbibliotheek staan in voor de kwaliteitscontrole van de metadata (niet van de datakwaliteit), de archivering en ontsluiting/vindbaarheid.

Meer informatie