Onderzoeksgegevens

Onderzoek maakt gebruik van en genereert heel wat 'onderzoeksmateriaal'. Dit materiaal neemt vele vormen aan. In de meeste gevallen zijn ze waardevol en is goed beheer de moeite. Onderzoekers moeten er naar streven om hun materiaal te bewaren op een manier die toelaat om de gerapporteerde resultaten van het onderzoek te reproduceren en de onderzoeksgegevens te hergebruiken.

Een grote subgroep binnen 'onderzoeksmateriaal' zijn de onderzoeksgegevens of -data. Dit zijn gegevens die verzameld, geobserveerd of gecreëerd worden om te analyseren met het oog op originele onderzoeksresultaten. Ze worden vaak gecategoriseerd als volgt :

  • Observationele gegevens: vastgelegd in real-time, meestal onvervangbaar
  • Experimentele gegevens van labapparatuur
  • Simulatiegegevens: gegenereerd uit testmodellen waar model en metadata belangrijker zijn dan output data
  • Afgeleide of samengestelde data, zoals van data mining
  • Referentiedata: een verzameling van kleinere (peer-reviewed) datasets

Meer achtergrond via: Boston University Libraries

De rubriek Datamanagement spitst zich in hoofdzaak toe op digitale onderzoeksdata.