Onderzoek en privacy

Binnenkort op deze pagina: FAQ over werken met persoonsgegevens in onderzoek

De nieuwe Europese privacywetgeving die sinds 25 mei 2018 van kracht is, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR), verandert in essentie weinig aan de principes, ook al worden nu een paar andere accenten gelegd.  Zo werd de vroegere verplichte aangifte bij de Privacycommissie vervangen door een interne documentatieplicht.

Samen met de partnerinstellingen van de VLIR werkt de UGent op dit moment aan een heldere gedragscode specifiek voor academisch onderzoek. Binnenkort zullen ook meer praktische richtlijnen ter beschikking komen, bijv. voor het register van verwerkingsactiviteiten (kaderend binnen Research Data Management) en voor gedetailleerde privacy-gerelateerde risico-analyses door middel van een zogenaamde gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

Tenslotte, in afwachting van het opzetten van een duidelijke en meer uitgebreide structuur voor ondersteuning, kunnen alle vragen over de toepassing van de privacywetgeving gericht worden aan .