Onderzoek en privacy

De Privacywet legt beperkingen en verplichtingen op voor het verwerken van persoonsgegevens.
Vanuit de Privacycommissie werden drie algemene brochures ontwikkeld omtrent het toepassen van de privacywetgeving. De eerste brochure behandelt vooral statistisch en sociologisch onderzoek (Vademecum voor de onderzoeker), de twee andere spitsen zich toe op historisch onderzoek en
biomedisch onderzoek. Alle drie de publicaties kunnen gedownload worden.

Als aanvulling op de algemene brochures, bieden extra handleidingen de UGent-onderzoekers stap voor stap begeleiding doorheen de online aangifteprocedure van de Privacycommissie. Eén handleiding werd opgesteld voor het biomedische onderzoek, door Bimetra Clinics in samenwerking met de Commissie voor Medische Ethiek, de juridische dienst, de informatieveiligheidsconsulent van UGent en de integriteitsmedewerker van de Directie Onderzoeksaangelegenheden. Op basis daarvan wordt ook een niet-discipline specifieke handleiding aangeboden.

Online aangifte

Een online aangifteprocedure kost €25. U ontvangt een ontvangstbewijs van aangifte. Hou dit zorgvuldig bij. Indien de Ethische Commissie binnen uw faculteit of deze waaraan uw faculteit is verbonden u adviseerde uw studie aan te geven bij de Privacycommissie, wordt gevraagd een kopie van het bewijs van aangifte terug te bezorgen aan de Ethische Commissie.

Indien een aangifte bij de Ethische Commissie / Privacycommissie vereist is binnen de procedure voor mandaat- en/of projectaanvragen bij FWO, dan dient u een kopie van het bewijs van aangifte bij de Privacycommissie, samen met uw ethisch advies, in bij de Afdeling Onderzoekscoördinatie ().