Studiegeld doctoraat, doctoraatsopleiding, predoctorale opleiding 2017-2018

EER-studenten

Ter info: landen van de EER

Eerste inschrijving: € 453

Herinschrijving: € 0

Inschrijving voor verdediging: € 453

Niet-EER-studenten

Eerste inschrijving: € 906,10

Herinschrijving: € 0

Inschrijving voor verdediging: € 906,10

Niet-EER-studenten uit onderstaande categorieën betalen het studiegeld zoals EER-studenten (€ 453):

  • Student afkomstig uit een land vermeld in de eerste 2 kolommen van de lijst van een door de OESO/DAC erkend ontwikkelingsland
  • Student afkomstig uit een land uit de lijst van 32 beurzenlanden die gehanteerd wordt door VLIR-UOS
  • Student-houder van een doctoraatsbeurs voor kandidaten uit ontwikkelingslanden die op competitieve basis en ten laste van BOF-middelen, werd toegekend door de Onderzoeksraad (verklaring nodig getekend door de voorzitter van de Onderzoeksraad)

Contact

studiegeld@ugent.be