Wie kan Basisuitrusting aanvragen

 Promotor (slechts één toegelaten)

 • De oproep is toegankelijk voor de volgende categorieën van promotoren die verbonden zijn aan de Universiteit Gent:
  • ofwel het Zelfstandig Academisch Personeel,
  • ofwel de categorie van gastprofessoren met (minstens) een onderzoeksopdracht,
  • ofwel de categorie van werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader aan de Universiteit Gent en die beschikken over een doctoraat op proefschrift.
 • De promotor treedt op als enige budgethouder van de Grants Code verbonden aan het toegekende krediet voor de Basisuitrusting en als woordvoerder. De promotor draagt de verantwoordelijkheid over de goede uitvoering en rapportering..
 • Aan elke promotor wordt gevraagd om hun ORCID-ID op te geven. Voor wie nog geen ORCID-ID heeft:

Maak een ORCID ID aan

Copromotoren (niet verplicht) (maximum 3 toegelaten)

 • Copromotoren zijn geen budgethouder van de Grants Code verbonden aan dit project.
 • De copromotor moet op het moment van de uiterste indiendatum van deze oproep:
  • een aanstelling hebben aan de UGent (inclusief “FWO postdoctorale onderzoekers” en “IWT onderzoeksmandaten”), het Universitair Ziekenhuis (UZ Gent), VIB Gent, IMEC Gent, iMinds Gent en/of Vlerick Leuven Gent Management School of aan één van de hogescholen uit de Associatie UGent en
  • beschikken over een doctoraat op proefschrift.
 • Het statuut van de copromotor (inclusief de aard en duur van hun aanstelling) dient gespecificeerd te worden op de invulformulieren, alsook dient duidelijk vermeld te worden  aan welke instelling de copromotor verbonden is.
 • Aan elke copromotor wordt gevraagd om een  ORCID-ID op te geven. Voor wie nog geen ORCID-ID heeft,

 

Maak een ORCID-ID aan