Voorwaarden en bijzonderheden kandidaten

Voorwaarden om een BOF doctoraatsmandaat aan te vragen

De oproep is enkel toegankelijk voor:

  1. Kandidaten die in 2021 een ontvankelijke aanvraag hebben ingediend voor:
  2. Kandidaten die in 2021 geen aanvraag hebben ingediend voor een FWO Aspirant FO of een FWO Aspirant SB, maar in 2022 (deadline 1 maart 2022) nog in aanmerking komen om een ontvankelijke aanvraag in te dienen voor één van beide oproepen.

Er gelden geen restricties op vlak van nationaliteit, leeftijd of onderzoeksdomein.

De oproep BOF-doctoraatsmandaten is zeer competitief. Om in aanmerking te komen dient de kandidaat bij voorkeur ten minste tot de top 15% beste studenten van de cohorte van afstuderen te behoren voor wat betreft alle behaalde diploma’s. Kandidaten met een lagere kandidaatscore maken zeer weinig tot geen kans om een BOF-doctoraatsmandaat te behalen.

Bijzonderheden

  • Kandidaten met een lopende aanstelling als doctoraatsbursaal of wetenschappelijk medewerker op projectfinanciering toegekend aan de promotor, kunnen een BOF-doctoraatsmandaat aanvragen, maar enkel op voorwaarde dat men voldoet aan de geldende FWO regelgeving inzake wetenschappelijke anciënniteit. Daarnaast mag geen BOF-doctoraatsmandaat aangevraagd worden voor hetzelfde onderzoek als het gefinancierd project waarop men reeds aangesteld is.
  • Kandidaten moeten aan de voorwaarden voldoen om bij de aanvang van het beoogde mandaat in aanmerking te komen voor een fiscaal vrijgestelde doctoraatsbeurs van de UGent ("dehoussebeurs"). In dit verband wordt aan de promotoren gevraagd om hun kandidaten in afwachting van een positieve beoordeling en toekenning van een doctoraatsmandaat per 1 oktober 2021, slechts een tijdelijke aanstelling te geven tot uiterlijk 30 september 2021 indien deze kandidaten als ATP/AAP of WP worden aangesteld. Wanneer een aanstelling als ATP/AAP of WP dient onderbroken te worden voor het opnemen van een BOF-doctoraatsmandaat als dehoussebursaal, dan kan dit enkel wanneer het BOF-doctoraatsmandaat een nieuw onderzoeksonderwerp omvat.
  • Mandaathouders kunnen gedurende hun academische carrière maximum 48 maanden als doctoraatsbursaal (via een fiscaal vrijgestelde dehoussebeurs) worden aangesteld. Wanneer zij dit maximum bereiken gedurende de looptijd van hun BOF-doctoraatsmandaat dan kunnen zij nog maximum 12 maanden als contractueel wetenschappelijk medewerker (WP) worden aangesteld. Dit betekent concreet dat, voor kandidaten die bij aanvang van hun mandaat reeds langer dan 1 jaar als doctoraatsbursaal werden aangesteld, de termijn van hun BOF- doctoraatsmandaat ingekort zal worden met het aantal maanden dat zij de termijn van 1 jaar als wetenschappelijk medewerker overschrijden.
  • Kandidaten die in 2021 een BOF-doctoraatsmandaat behalen en in 2022 in aanmerking komen om (her)in te dienen voor een FWO Aspirant FO of een FWO Aspirant SB worden hiertoe verplicht.
  • Indien een toegekende BOF-mandaathouder in 2021 ook een aanvraag ingediende bij het FWO voor een Aspirant FO of SB en werd uitgenodigd voor de tweede evaluatieronde bij het FWO (interview), dan is de BOF-mandaathouder verplicht hieraan deel te nemen en zich op voorhand grondig voor te bereiden op dit interview.
Opgelet: bij niet-participatie aan het interview kan de Onderzoeksraad beslissen het BOF-doctoraatsmandaat stop te zetten en toe te kennen aan een kandidaat op de BOF reservelijst.
  • Bij toekenning van een FWO mandaat wordt de kandidaat verplicht het FWO mandaat op te nemen, zodat het vrijgekomen BOF-doctoraatsmandaat toegekend kan worden aan een kandidaat op de BOF reservelijst. Op deze manier kunnen het aantal doctoraatsmandaten aan de UGent worden gemaximaliseerd.