BOF-doctoraatsmandaat met UNU-CRIS label

Indien het doctoraatsonderwerp kadert binnen de thematiek "Challenges to Global or Regional Governance" kan in samenspraak met de promotor, ervoor geopteerd worden een BOF-doctoraatsmandaat met UNU-CRIS label aan te vragen. Aanvragen die focussen op de volgende regionale dimensies worden in het bijzonder aangemoedigd: 

 1. Klimaatbeleid
 2. Meerlagig bestuur
 3. Subnationaal bestuur
 4. Duurzaamheidsbeleid
 5. Migratiebeleid
 6. Handelspolitiek

Modaliteiten

 • Er wordt vereist dat het projectvoorstel aansluit bij de UNU-CRIS strategische visienota en de daarin vermelde onderzoeksthema's. In de aanvraag dient gemotiveerd te worden waarom het onderzoeksonderwerp relevant is binnen de UNU-CRIS thematiek.
 • Bij de BOF aanvraag dient een verklaring van UNU-CRIS directeur ad-interim dr. Philippe De Lombaerde toegevoegd te worden, waarin hij bevestigt de indiening van de aanvraag voor een BOF-doctoraatsmandaat met UNU-CRIS label te ondersteunen. Dr. Philippe De Lombaerde kan gecontacteerd worden via e-mail aan Management Assistant Pascale Vantorre (pvantorre@cris.unu.edu), met UNU-CRIS Policy and Communications Officer, Andrew Dunn (adunn@cris.unu.edu), in CC.
 • Voor meer informatie over UNU-CRIS, zie: website UNU-CRIS UGent en algemene UNU-CRIS website.
 • Indien er minstens twee BOF-doctoraatsmandaten met UNU-CRIS label worden ingediend die aan de noodzakelijke kwaliteitseisen voldoen, dan worden sowieso de twee hoogst gerangschikte aanvragen toegekend.
 • Na toekenning van het BOF-doctoraatsmandaat met UNU-CRIS label, dient de samenstelling van de doctoraatsbegeleidingscommissie te gebeuren volgens de geldende facultaire afspraken, maar moet er additioneel 1 extra UNU-CRIS vertegenwoordiger aan toegevoegd worden. In praktijk zal dit ofwel dr. Philippe De Lombaerde , directeur ad-interim UNU-CRIS, ofwel prof. Glenn Rayp, UGent-liaison bij UNU-CRIS, zijn.