Gevraagde financiering GOA-aanvraag


Personeelskredieten

Begroting personeelskredieten

Er wordt gevraagd om de totale voorziene uitgaven voor het personeel op te geven per aanstelling op het project. Voor de raming van dit bedrag kan u zich laten leiden door de onderstaande tabel waarin enkele vaak voorkomende personeelsmandaten (met start op 1/1/2021) geraamd worden. Wanneer u een raming wenst voor andere categorieën of voor een specifieke persoon, kan u het online ramingsprogramma gebruiken. Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met David Lombart
 

Personeelscategorie 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Doctoraatsbeurs EU* (niet gehuwd, geen personen ten laste) €46.500 €48.500 €51.000   €53.500 €52.000** €54.000
Wetenschappelijk medewerker (masterniveau), 0 jaar beginanciënniteit €67.000 €70.500 €74.000 €77.000 €79.000 €84.500
Doctor-wetensch. medewerker, 4 jaar beginanciënniteit €88.500 €94.000 €96.000 €102.000 €104.000 €110.500
ATP functieklasse A, 0 jaar beginanciënniteit. €61.000 €64.500 €67.500 €71.000 €74.000 €80.500
ATP functieklasse B, 0 jaar beginanciënniteit €48.000 €49.500 €51.000 €53.000 €55.000 €60.000

 
Geraamde personeelskost (in EURO) dd. augustus 2019
(*) voor doctoraatsbursalen uit niet EU-landen zal de kostprijs lager zijn
(**) start nieuwe bursaal


Toelichting en motivering gevraagde personeelskredieten

Omschrijf en motiveer hier de gevraagde personeelskredieten.

Vermeld duidelijk:

 • personeelscategorie (bijvoorbeeld wetenschappelijk medewerker, doctoraatsbursaal, ATP,...);
 • aantal jaar anciënniteit;
 • % van een voltijdse tewerkstelling (voltijds = 100%);
 • duurtijd (uitgedrukt in maand);
 • Indien al gekend is welke medewerker zal voorgedragen worden, vermeld dan eveneens de naam.

Werkingskredieten

 • Werkingskredieten worden uitgesplitst naar soort, zoals de kredieten voor documentatie, de reis- en verblijfskredieten, het gebruik van computermateriaal, de benodigdheden of materiaal voor laboratorium (bijvoorbeeld chemicaliën), kantoorbenodigdheden, het onderhoud van de apparatuur, enz.
 • Alle uitgaven tot een bedrag van € 8.500 per eenheid (exclusief BTW) ten laste van een BOF-krediet worden als werkingsuitgaven beschouwd en dit ongeacht de manier waarop ze in SAP worden ingeboekt. Dit grensbedrag is gelijk aan het maximum bedrag per eenheid (exclusief BTW) waaronder geen vergelijkende offertes hoeven te worden opgevraagd.
 • Geef toelichting bij de gevraagde werkingskredieten.

Uitrustingskredieten

 • Uitrustingsgoederen betreffen de aankoop en de installatie van wetenschappelijke en technische toestellen met een aankoopbedrag van meer dan € 8.500 (exclusief BTW) per toestel.
 • Indien uitrusting gevraagd wordt dan dienen volgende gegevens vermeld te worden:
  • technische specificaties van het aangevraagde toestel;
  • betreft het de vervanging of verbetering van een aanwezig toestel dan wel de aankoop van een nieuw toestel;
  • inzet van het toestel in het onderzoek met vermelding of er reeds vergelijkbare toestellen aanwezig zijn in de onmiddellijke omgeving van de onderzoeksgroep(en);
  • er dient minstens 1 offerte te worden toegevoegd.

Onderaannemingskrediet

Geef aan welke taken via onderaanneming zouden gebeuren, alsook waarom voor onderaanneming wordt gekozen en wie als onderaannemer zal/kan worden aangeduid.