Gevraagde financiering GOA-aanvraag


Personeelskredieten

Begroting personeelskredieten

Er wordt gevraagd om de totale voorziene uitgaven voor het personeel op te geven per aanstelling op het project. Voor de raming van dit bedrag kan u zich laten leiden door de onderstaande tabel waarin enkele vaak voorkomende personeelsmandaten (met start op 1/1/2021) geraamd worden. Wanneer u een raming wenst voor andere categorieën of voor een specifieke persoon, kan u het online ramingsprogramma gebruiken. Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met David Lombart
  

Personeelscategorie  2022  2023  2024  2025  2026  2027
Doctoraatsbeurs EU* (niet gehuwd, geen personen ten laste)  €44.500  €46.500  €49.000  €51.000  €50.000**  €52.500
Wetenschappelijk medewerker (masterniveau), 0 jaar beginanciënniteit  €66.500  €70.000  €73.000  €76.500  €78.500  €84.000
Doctor-wetensch. medewerker
4 jaar beginanciënniteit 
€88.000  €93.000  €95.000  €101.000  €103.500  €110.000
ATP functieklasse A, 0 jaar beginanciënniteit.  €60.500  €63.500  €66.500  €70.000  €73.000  €74.500
ATP functieklasse B, 0 jaar beginanciënniteit €47.500  €49.000  €50.000  €52.000  €54.000  €55.500


 Geraamde personeelskost (in EURO) dd. augustus 2020
(*) voor doctoraatsbursalen uit niet EU-landen zal de kostprijs lager zijn
(**) start nieuwe bursaal

Toelichting en motivering gevraagde personeelskredieten

Omschrijf en motiveer hier de gevraagde personeelskredieten.

Vermeld duidelijk:

 • personeelscategorie (bijvoorbeeld wetenschappelijk medewerker, doctoraatsbursaal, ATP,...);
 • aantal jaar anciënniteit;
 • % van een voltijdse tewerkstelling (voltijds = 100%);
 • duurtijd (uitgedrukt in maand);
 • Indien al gekend is welke medewerker zal voorgedragen worden, vermeld dan eveneens de naam.

Werkingskredieten

 • Werkingskredieten worden uitgesplitst naar soort, zoals de kredieten voor documentatie, de reis- en verblijfskredieten, het gebruik van computermateriaal, de benodigdheden of materiaal voor laboratorium (bijvoorbeeld chemicaliën), kantoorbenodigdheden, het onderhoud van de apparatuur, enz.
 • Geef toelichting bij de gevraagde werkingskredieten.

Uitrustingskredieten

 • Indien uitrusting gevraagd wordt dan dienen volgende gegevens vermeld te worden:
  • technische specificaties van het aangevraagde toestel;
  • betreft het de vervanging of verbetering van een aanwezig toestel dan wel de aankoop van een nieuw toestel;
  • inzet van het toestel in het onderzoek met vermelding of er reeds vergelijkbare toestellen aanwezig zijn in de onmiddellijke omgeving van de onderzoeksgroep(en);
  • er dient minstens 1 offerte te worden toegevoegd.

Onderaannemingskrediet

Geef aan welke taken via onderaanneming zouden gebeuren, alsook waarom voor onderaanneming wordt gekozen en wie als onderaannemer zal/kan worden aangeduid.