Beheerscomité en adviesraad

In de onderzoeksgroep van de onderzoeker die een Methusalem-financiering verwerft, wordt een beheerscomité ingesteld dat instaat voor het sturen van het wetenschappelijk beleid van die groep. Hierin zetelen minstens de ZAP-leden die verbonden zijn aan de onderzoeksgroep. Het ZAP-lid waaraan de financiering wordt toegekend fungeert als voorzitter.


In geval van een samenwerkingsverband tussen twee of meer universiteiten wordt één enkel beheerscomité ingesteld. Een van de ZAP-leden aan wie financiering wordt toegekend, fungeert als voorzitter en het andere ZAP-lid of de andere ZAP-leden aan wie financiering wordt toegekend, als covoorzitter.


De onderzoeksgroep of, in geval van een samenwerkingsverband, de onderzoeksgroepen zullen bij toekenning van de Methusalem-financiering eveneens een internationale adviesraad moeten instellen, waarin onderzoekers die in het betrokken vakgebied internationale erkenning genieten zetelen. Deze adviesraad geeft onder meer ondersteuning bij het uitstippelen van het langetermijnonderzoeksbeleid en het vaststellen van prioriteiten in de onderzoeksagenda.