Bespreking in werkgroep

Overzicht werkgroepen

De voorbereiding van de evaluatie van aanvragen gebeurt door één van de drie door de Onderzoeksraad ingestelde werkgroepen die optreden als evaluatiecommissie.
De werkgroepen bestaan uit de leden die de volgende faculteiten vertegenwoordigen:

  1. Werkgroep Humane, Sociale en Gedragswetenschappen (alfa-werkgroep): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Faculteit Recht en Criminologie, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
  2. Werkgroep Exacte en Toegepaste Wetenschappen (bèta-werkgroep): Faculteit Wetenschappen, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
  3. Werkgroep Biomedische en Medische Wetenschappen (gamma-werkgroep): Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Faculteit Diergeneeskunde, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Voorstellen worden standaard besproken in de werkgroep waarin de faculteit van de promotor is opgenomen. Indien men verkiest dat de aanvraag besproken wordt in een andere werkgroep, gelieve dit aan te kruisen in de aanvraag en toe te lichten.