Bulletin der Aanbestedingen

Ook in het Bulletin der Aanbestedingen worden regelmatig onderzoeksoproepen gepubliceerd door allerlei Vlaamse en federale administraties en instanties.

De afdeling Onderzoekscoördinatie kijkt het Bulletin wekelijks na en zorgt ervoor de mogelijk geïnteresseerde onderzoekers tijdig worden verwittigd van een opdracht.