EUREKA

EUREKA werd gelanceerd in 1985 als een Europees initiatief ter bevordering van de transnationale samenwerking in toegepast onderzoek. Het is geen onderzoeksprogramma maar een Europees samenwerkingsprogramma voor toegepast marktgedreven onderzoek, waaraan 41 Europese landen deelnemen.

Het programma staat open voor alle soorten onderzoeksorganisaties: bedrijven (met inbegrip van KMO's), universiteiten en onderzoekscentra. De uiteindelijke bedoeling is kwalitatieve producten, diensten en processen te ontwikkelen die ten goede komen aan het concurrentievermogen van de Europese industrie.

Een EUREKA-project telt minimum twee partners uit twee verschillende EUREKA-landen. Kleine projecten met twee partners zijn even welkom als grote multi-partner projecten.

Het programma verleent haar goedgekeurde projecten de EUREKA-status. Voor financiering kloppen de individuele partners aan bij de eigen nationale of regionale overheden.

Vlaamse partners kunnen voor hun deelname in een EUREKA-project een beroep doen op het IWT. Het IWT heeft een handleiding samengesteld.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor industrieel basisonderzoek, prototype-onderzoek of een combinatie van beide, en dit volgens de procedures voor IWT-Bedrijfssubsidies voor O&O projecten of KMO-Innovatieprojecten. De financiële ondersteuning verloopt overeenkomstig de gebruikelijke IWT-steunpercentages, die echter worden verhoogd met een toeslag van 10%.

Een overzicht van alle EUREKA-projecten, met een technische beschrijving en een identificatie van de partners, is te vinden op de website van EUREKA. Naast de databank vindt u ook een elektronisch formulier voor de aanvraag van een EUREKA-label.

Meer informatie

Danny Van Steenkiste

EUREKA regionaal contact
Bisschoffsheimlaan 25
1000 Brussel
tel: 02 209 0971
fax: 02 223 1181
e-mail: dvs@iwt.be

Binnen UGent: iwt@UGent.be