Europese Kaderprogramma's

Het Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (European Framework Programme) is het belangrijkste instrument van de Europese Unie voor het financieren van onderzoek in Europa.

Het Zevende programma (7KP) liep van 2007 tot 2013 en beschikte over een budget van ca. 54,5 miljard euro.

Zijn opvolger, Horizon 2020 loopt van 2014 tot 2020 en beschikt over een budget van bijna 80 miljard euro.

Alle officiële informatie over de Kaderprogramma's wordt verspreid via de Participants Portal website. 

Overzicht van lopende oproepen via Berichten over Onderzoek en Internationalisering.

SNEL NAAR: H2020: Overzicht van de huidige en toekomstige oproepen

Structuur

Excellent Science

 1. European Research Council (ERC)
 2. Future and Emerging Technologies (FET)
 3. Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA)
 4. Research Infrastructures, including e-Infrastructures (RI)

Industrial Leadership

 1. Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT): Space; Nanotechnologies, advanced materials, advanced manufacturing and processing, and biotechnology; Information and communication technologies (ICT)
 2. Acces to risk finance
 3. Innovation in SMEs

Societal Challenges - samenwerking over specifieke onderwerpen binnen 7 thema's

  1. Health, demographic change and wellbeing
  2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy
  3. Secure, clean and efficient energy
  4. Smart, green and efficient energy
  5. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
  6. Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies
  7. Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens

Spreading Excellence and Widening Participation

Science with and for society (SWAFS)

Cross-cutting activities (focus areas)

Fast Track to Innovation Pilot

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Euratom

Smart Cyber-Physical Systems

 

Werkprogramma's en oproepen

Binnen de hoofdpijlers worden jaarlijks werkprogramma's opgemaakt, die de topics bevatten waarover de Europese Commissie onderzoek stimuleert.

Van deze werkprogramma's circuleren drafts totdat een definitieve oproep wordt gelanceerd op de Participant Portal website. Alle oproepen bestaan uit de definitieve werkprogramma's alsook een fiche met alle indienmodaliteiten, en worden verspreid via  de elektronische nieuwsbrief Berichten over Onderzoek en Internationalisering.

Hulp bij aanvraag en management van een project

UGent-onderzoekers kunnen steeds terecht bij de adviseurs van de EU-cel voor ondersteuning en advies; bij het indienen van een voorstel (zowel inhoudelijk als administratief) en bij het management van uw project.

Tijdens een verkennend gesprek kunnen de adviseurs helpen om projectideeën binnen de Europese financiering te kaderen. Een afspraak regelen kan via EU-cel@UGent.be.

Meer informatie

Wie up-to-date informatie wenst te ontvangen over werkprogramma’s, oproepen, infosessies, etc. betreffende het Zevende Kaderprogramma, kan zich inschrijven via Berichten over Onderzoek en Internationalisering.

Vragen altijd welkom via EU-cel@UGent.be

UGent deelname in de EU kaderprogramma's