Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE - FOD Volksgezondheid)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is een publieke federale instelling. Haar opdracht bestaat uit het maken van studierapporten om de beleidsmakers bij te staan in hun beslissingen. Deze beslissingen moeten leiden tot een zo efficiënt mogelijke toewijzing van de beschikbare middelen om zo de beste medische zorgen en een zo groot mogelijke toegankelijkheid tot de gezondheidszorg te waarborgen.

Het KCE lanceert regelmatig oproepen tot voorstellen voor kortlopende studie-opdrachten die gepubliceerd worden in het Bulletin der Aanbestedingen. Kijk voor de meest recente oproepen op hun website.

Geïnteresseerden kunnen zich ook inschrijven op de website van het KCE om via e-mail op de hoogte te worden gebracht van deze oproepen.