Interuniversitaire Attractiepolen (IUAP's)

De kern van de IUAP-filosofie is de samenwerking tussen 'centres of excellence' te bevorderen. Interdisciplinariteit en complementariteit zijn daarbij sleutelwoorden, evenals de samenwerking tussen ploegen behorende tot verschillende gemeenschappen.

De keuze van deze netwerken gebeurt in samenspraak met de academische autoriteiten van de universitaire instellingen.

Doelstellingen

  • het toekennen van extra personele en materiële middelen voor een voldoende kritische massa aan onderzoeksploegen die in internationale wetenschappelijke kringen al erkenning genieten;
  • het stimuleren van intercommunautaire interacties en strakker aanhalen van de banden tussen de universiteiten uit verschillende gemeenschappen om duurzame netwerken te vormen;
  • het uitbouwen of tot stand brengen van samenwerkingsverbanden tussen teams uit verschillende instellingen en bevorderen van de complementariteit en de interdisciplinariteit tussen die teams;
  • het in staat stellen van jonge teams profijt te trekken van het excellerende milieu van een netwerk en de internationale uitstraling ervan om het excellerende niveau van het fundamenteel onderzoek in België te blijven garanderen.

Oproep IUAP VII 2012-2017

Op 1 juli 2011 werd de zevende oproep IUAP gelanceerd, voor projecten die zullen lopen van 2012 tot 2017.

Indiendocumenten voor de definitieve indiening op 12 oktober (interne deadline): enkel voor projecten die in de eerste ronde positief werden geëvalueerd

De eerste evaluatieronde vond plaats begin september. Promotoren van projecten die positief werden geëvalueerd, werden gevraagd een tweede, meer uitgewerkte versie van hun voorstel in te dienen. Deze documenten moeten worden ingediend op 12 oktober om 12u via iuap@ugent.be, en kunnen gevonden worden op de website van Belspo. Opgelet, alle documenten (4 delen) moeten worden ingevuld, géén enkele andere bijlage mag worden toegevoegd. Best leest u ook het informatiedocument dat u vindt op de website van Belspo:

Opgelet: enkel de coördinatoren moeten dit document invullen. De Onderzoekscoördinatie zal zorgen voor de correcte indiening van deze documenten bij Belspo. De deadline van 12 oktober 12u is een verplichte en bindende deadline voor UGent-coördinatoren.

UGent-partners van een IUAP-netwerk waarvan de coördinator niet tot de UGent behoort, moeten verplicht een kopie van de documenten die door hun coördinator werden ingediend doorsturen via iuap@ugent.be

Meer informatie