FED-tWIN

Inhoud programma

Het federaal wetenschapsbeleid BELSPO heeft het federaal onderzoeksprogramma "FED-tWIN" gelanceerd en wil hiermee de duurzame samenwerking tussen de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) en de Belgische universiteiten bevorderen. Dit programma financiert gezamenlijke onderzoeksprofielen (postdoc en ZAP) op lange termijn. De onderzoekers die worden aangeworven, worden voor 50% tewerkgesteld binnen een FWI (postdoctoraal statuut) en 50% binnen de UGent.

Er zijn twee mogelijkheden met betrekking tot de aanstelling aan de UGent:

  • Ofwel een 50% (vaste) benoeming als ZAP-lid (desgevallend bij aanvang een aanstelling als docent Tenure Track die bij gunstige evaluatie na vijf jaar wordt omgezet in een benoeming als hoofddocent);
  • Ofwel een 10% (tijdelijke) aanstelling als ZAP-lid gecombineerd met een 40% aanstelling als contractueel wetenschappelijk medewerker (postdoctoraal) met een contract van onbepaalde duur.

Financiering

  • In een eerste fase van 5 jaar wordt elk profiel voor 100% door de federale overheid gefinancierd, onder de vorm van een forfaitair bedrag van 125.000 euro per jaar.
  • In een tweede vijfjarige fase wordt het gesubsidieerd bedrag gehalveerd, waardoor de overige financiering (25%-25%) ten laste komt van de respectievelijke FWI en universiteit.
  • Nadien zal de financiering volledig ten laste komen van de FWI en de universiteit.
  • De mandaten aan UGent zullen aldus geheel of gedeeltelijk ten laste komen van de facultaire personeelspunten, desgevallend gedeeltelijk ten laste komen van andere budgetten (projecten of kassen binnen de faculteit of vakgroep). Het is dan ook noodzakelijk om interesse in één van de onderzoeksprofielen steeds af te stemmen met de decaan van de betrokken Faculteit.

Indienprocedure 2024

De procedure verloopt in drie opeenvolgende stappen:

  • Stap 1: Definiëring van de wetenschappelijke domeinen. De indiening van de wetenschappelijke domeinen (ScD) door de FWI’s is momenteel afgerond. De ingediende ScD’s zijn hier te raadplegen.
  • Stap 2: Indiening van de experssions of interest (EoI’s) door de universiteiten. Van 19/12/2023 – 16/01/2024. UGent promotoren dienen EoI’s voor de wetenschappelijke domeinen in via het BELSPO-platform (link) en bezorgen het facultair advies van de decaan aan de FED-tWIN contactpersoon (link) van UGent. De deadline voor het facultair advies is 11/01/2024. Het advies houdt in dat de faculteit het engagement aangaat om de financiering van het mandaat op zich te nemen (vanaf de tweede vijfjarige fase) indien het onderzoeksprofiel wordt geselecteerd.
  • Stap 3: Indiening van de onderzoekprofielen (Prf) door de FWI’s in samenwerking met de universiteiten (23/01/2024 – 26/03/2024).

Documenten

Korte voorstelling FWI's

Richtlijnen voor kandidaten

Presentatie FED-tWIN

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie