Onderzoeksproject Rode Kruis Vlaanderen

Wat?

In het kader van de acties van het “Rode Kruis Vlaanderen” stelt het FWO een toelage van maximaal 475.000 euro ter beschikking ter ondersteuning van tweejarige onderzoeksprojecten rond het thema "Maatschappelijke en medische aspecten van (bloed) donorschap" in de meest ruime zin.

Er kunnen middelen worden aangevraagd voor personeel en werking (van 45.000 tot 130.000 euro per jaar) en bijkomende uitrusting tot maximaal 150.000 euro.

De projecten starten op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van de aanvraag.

Voorwaarden

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap of in ambtshalve geregistreerde hogeronderwijsinstellingen, die de graad van doctor kunnen toekennen
  OF
  In één van de volgende instellingen:
  • Vlerick Business School (VLERICK)
  • Antwerp Management School (UAMS)
  • Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
  • Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB)
  • Instituut voor Europese Studies (IES)
  • Instituut voor Joodse Studies (IJoS)
  • Hogere Zeevaartschool (voor Nautische wetenschappen)
 • Het onderzoek mag eventueel uitgevoerd worden in samenwerking met Vlaamse of federale wetenschappelijke instellingen.
 • Het onderzoek betreft het thema Bloeddonatie en donorschap in de meest ruime zin.
 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met co-promotor(en). De promotor dient in regel te zijn met artikel 9 van het reglement betreffende onderzoeksprojecten of moet een equivalent statuut hebben aan één van de hogervermelde instellingen.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.

Indiening

 • Alle betrokken promotoren dienen zich eerst aan te melden in het FWO e-loket vooraleer een aanvraag kan worden opgemaakt
 • De aanvraag wordt opgemaakt in het  Engels
 • Er worden 10 referenten voorgesteld (zie het reglement voor de ontvankelijkheidscriteria)
 • Indiendatum: oproep gesloten

FAQ

 • Personeel
 • Waar buitenlandse copromotor vermelden?
 • Werking
 • Werkgever aangeworven personeel
 • Promotor-woordvoerder

Zie: http://www.fwo.be/nl/faq/onderzoeksprojecten/

Toekenning

 • Bekendmaking derde week van november (wordt bekend gemaakt op de website van het FWO)
 • Het project start op 1 januari van het jaar volgend op de aanvraag

Meer informatie

 • Het volledige reglement + bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO.

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie