VLIR-UOS Reisbeurzen

Studenten aan een Vlaamse universiteit of hogeschool kunnen een beurs aanvragen voor een stage of een thesisverblijf (min. 28 dagen) in het kader van Ontwikkelingssamenwerking in één van de 32 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Wat is een reisbeurs?

Met de VLIR-UOS Reisbeurzen wil de Universiteit Gent studenten de kans geven om terreinervaring op te doen in een ontwikkelingsland binnen een academische context, en hen op die manier bewustmaken van ontwikkelingsproblematieken in een geglobaliseerde wereld.

Een reisbeurs is een financiële vergoeding van min € 820 en max. € 1100 voor studenten (studenten met de Belgische nationaliteit of onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Vrijhandelsassociatie (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland)) ingeschreven aan de Universiteit Gent om een individuele studiereis te maken naar een ontwikkelingsland. Enkel deze 32 landen komen in aanmerking. De studiereis maakt deel uit van een erkend opleidingsonderdeel, zoals een stage of masterproef.

De uitwisseling (min. 28 dagen) voor stage/onderzoek betreft een buitenlandverblijf in het kader van een opleidingsonderdeel dat in je curriculum van AJ 2020-2021 erkend wordt. De uitwisseling vangt dus (in de meeste gevallen) aan na 1/09/2020.

De Universiteit Gent staat in voor de selectie en het beheer van de beurzen, en voor de organisatie van een begeleidingstraject. VLIR-UOS financiert de beurzen.

De grootte van de beurs is afhankelijk van de afstand tussen de zendende instelling en de ontvangende instelling. Berekening kan je nalezen na in de oproep.

 

De oproep VLIR-UOS Reisbeurzen wordt - naast nog diverse andere types beurzen - mee opgenomen in de oproep voor Beurzen voor uitwisseling buiten de Erasmuszone - Academiejaar 2020-2021. Voor al deze types beurzen moet hetzelfde portfolio worden ingediend. Voor mobiliteit in het kader van ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS Reisbeurs) worden 2 verplichte extra vragen voorgelegd. 
Een eerste oproep met beursmogelijkheden buiten de Erasmuszone verscheen in januari 2020, met als deadline 4 maart 2020. Na de eerste oproep werden de meeste beschikbare beurzen toegekend.

Enkel indien je om ACADEMISCHE REDENEN niet in staat was om een aanvraag in te dienen tijdens de eerste beurzenoproep en mits grondige motivatie, kan je in aanmerking komen voor het indienen van een aanvraag tijdens de huidige (tweede) oproep.
Wees je ervan bewust dat het mogelijk is dat je een beurs krijgt toegewezen, maar je toch niet kan vertrekken naar je bestemming omwille van CORONA-maatregelen. 

De selectie van de beurzen is een competitief selectieproces, lees de richtlijnen hier grondig na - deadline is 30/10 om 12u.
Heb je goed nieuws gekregen na de UGent selectie, dan moet je nog een aantal zaken in orde brengen voor je echt aanspraak kunt maken op de VLIR-UOS Reisbeurs. Hieronder alvast een overzicht. Deze info krijg je nogmaals uitgebreid toegestuurd, samen met je selectieresultaat.
  1. Na je eerste selectie moet je in VLIR-UOS databank nog enkele bijkomende vragen invullen over je reis. Na de selectie ontvang je daarover alle nodige info.
  2. De UGent heeft een collectieve reisbijstandpolis afgesloten voor aan de UGent ingeschreven studenten die in het kader van universitaire activiteiten tijdelijk in het buitenland verblijven. Aanvullende verzekeringen zijn  aangewezen (burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven, bagageverzekering en hospitalisatieverzekering) Meer info over de collectieve reisbijstandpolis van UGent vind je hier.
  3. REIS WIJS !! Registreer je vóór vertrek op travellersonline.diplomatie.be.
    Hier verzamelt het ministerie van  Buitenlandse  zaken je verblijfsgegevens. In geval van crisis,  zoals bijvoorbeeld  een  natuurramp, aanslag  of  ongeval,kan  Buitenlandse  Zaken  met  deze  gegevens  sneller  in  contact  komen  met  de landgenoten ter plaatse en met hun familie, en nog beter hulp bieden.
  4. Je kunt op de website van Go Strange allerlei praktische tips terugvinden voor studenten die naar het buitenland willen reizen.
  5. Twee maanden na je terugkeer kan je bij het Departement Medisch Toezicht terecht voor tuberculinetest. Medische informatie voor studenten lees je hier na. Vaccinaties moeten via de huisarts of reiskliniek in orde gebracht worden.

Zijn er nog andere beursmogelijkheden voor een buitenlands verblijf?

Jawel! Naast de Reisbeurzen zijn er nog tal van andere financieringskanalen .

Nog vragen over de reisbeurzen?

Contacteer
Volg ons via Facebook: Ik ga naar het Zuiden!