Overzicht aanrekeningen

Zoals eerder aangehaald, is het belangrijk dat de verantwoorde uitgaven in de 1C een weergave zijn van de boekhouding, m.a.w. de kosten die in SAP op het project werden aangerekend.  Met behulp van het Excel-sjabloon ‘Overzicht Aanrekeningen’ kan u een duidelijke link maken tussen beide.
 
In het eerste tabblad van dit sjabloon vindt u een uitgebreide handleiding. Het is aangeraden deze grondig door te nemen alvorens u van start gaat.

Indien u vragen, problemen of opmerkingen heeft met betrekking tot dit sjabloon, kan u contact opnemen met Anne-Lore Verplanken (09/264 98 60).