Onderzoeks- en opleidingsprojecten voor academici

Raadpleeg het draaiboek ontworpen voor de administratieve opvolging en afhandeling van een lopend VLIR-UOS project.

TEAM

TEAM-projecten bestrijken een brede waaier van wetenschappelijke en technologische vorming en onderzoek, zoals gezamenlijke onderwijs- en / of onderzoeksprojecten, studie- en stagebeurzen, uitwisselingsprogramma's, wetenschappelijke uitrusting, enz.

Een project duurt minimum 4 en maximum 5 jaar, met een maximumbudget van 300.000 euro per project.

De aanvraag voor een TEAM-project gebeurt door een professor die is verbonden aan een Vlaamse universiteit. Docenten van Vlaamse hogescholen kunnen zelf geen promotor zijn, maar wel copromotor.

Zuidinitiatieven

Een Zuidinitiatief is een kleinschalig, laagdrempelig project met een beperkt budget en een looptijd van maximum 2 jaar.

Een Zuidinitiatief heeft een maximumbudget van € 75.000 voor de volledige projectduur.

Sensibiliseringsinitiatieven (SI)

Deze oproep bestaat niet langer. Bekijk de opties binnen Global Minds.

  Internationale congressen (INCO)

  Deze oproep bestaat niet langer. Bekijk de opties binnen Global Minds.

  Internationale Trainingsprogramma (ITP)

  Een 'International Training Programme' is een praktijkgerichte opleiding van minimum 14 dagen tot vier maanden over een ontwikkelingsrelevant thema aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

  Professoren en docenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen kunnen een projectvoorstel voor een Internationaal Trainingsprogramma indienen.

  VLIR-UOS biedt beurzen ter beschikking aan kandidaten uit een van de 54 beurzenlanden.

     Internationale Cursussen (ICP) - CALL OPEN

     Een 'International Course Programme' (ICP) is een masteropleiding van 1 of 2 jaar die gericht is op een ontwikkelingsrelevant onderwerp. VLIR-UOS kent beurzen toe om een opleiding te volgen, aan kandidaten uit een van de 31 beurzenlanden.

     VLIR-UOS heeft de oproep voor master beurzen voor Academiejaar 2022-2023 opengesteld. Kandidaten uit de 31 beurzenlanden komen hiervoor in aanmerking en kunnen zich kandidaat stellen voor één van de 15 masterprogramma’s. Alle info over de masterbeurzen lees je op de website van VLIR-UOS.

     Aan de UGent lopen op dit moment de volgende 3 Internationale Cursussen.

      

     De uitfaserende ICP-programma's 2017-2021 zijn:

     Het is niet meer mogelijk om voor de 2 bovenstaande programma's VLIR-UOS beurzen aan te vragen, zelf sponsorende studenten kunnen nog steeds appliceren.