Francqui Stichting: Intercommunautaire Postdoctorale Mandaten

OPGELET: voorlopig organiseert de Francquistichting deze oproep "Intercommunautaire Postdoctorale Mandaten" niet langer. Indien een nieuwe oproep zou verschijnen, publiceren wij dit in de "Berichten over Onderzoek en Internationalisering".

De Francqui Stichting lanceert elk jaar een oproep voor vier Intercommunautaire Postdoctorale Mandaten. Het gaat om postdoctorale onderzoeksmandaten van zes maanden die dit jaar zullen starten vanaf 1 oktober 2012 en die toegekend zullen worden aan jonge Belgische onderzoekers. De UGent kon de voorbije jaren telkens op minstens van één van deze mandaten genieten.

De mandaten zijn intercommunautair van aard, in die zin dat ze uitgevoerd moeten worden in een universiteit van het andere taalstelsel dan datgene waarin de onderzoeker in kwestie tewerkgesteld is. Met dit laatste wordt het taalstelsel bedoeld van de universiteit waar de kandidaat zijn of haar einddiploma of doctoraat behaald heeft of waar hij of zij op het ogenblik van de aanvraag werkt.

De mandaten omvatten, naast de loonkosten voor de laureaat, ook een billijke vergoeding voor verplaatsingen of verhuis en een werkingstoelage van maximaal 5.000 EUR.

Kandidaten dienen aan de Francqui Stichting te worden voorgesteld door de rector van de universiteit die als gastinstelling zou optreden. Onze rector zal een selectie maken uit de ontvangen kandidaturen voor een verblijf aan de UGent, en zal de geselecteerde kandidaten voordragen.

Het aanvraagdossier moet de volgende gegevens bevatten:

  • Volledig curriculum vitae van de kandidaat (inclusief naam, geboortedatum, Belgische nationaliteit, taalstelsel, adres universiteit, privé adres);
  • Lijst van de publicaties;
  • Motivatiebrief van de UGent-promotor en van de voordracht;
  • Kopie einddiploma en doctoraatsdiploma;
  • Bondige beschrijving van het wetenschappelijk werk en wetenschappelijke activiteiten + beschrijving van het voorziene werk van de kandidaat (max. 5 pagina’s);
  • Beschrijving van de meerwaarde van het onderzoek voor de UGent (max. 1 pagina);
  • Contactgegevens van de dienst in de thuisinstelling die zich bezighoudt met Francqui-toekenningen.

Kandidaten vanuit de UGent die een mandaat wensen op te nemen aan een Franstalige universiteit in België dienen hun kandidatuur in te dienen bij die universiteit. Een kopie van het aanmeldingsdossier moet gestuurd worden naar Tim.Joosen@UGent.be. Ook zij geven best de contactgegevens van de persoon in de gastinstelling die zich met hun dossier bezighoudt.