Junior postdoctoraal onderzoeksmandaat

Ontvankelijkheid FWO postdoc

Wat?

Het postdoctoraal mandaat  is een persoonsgebonden mandaat van 3 jaar

Het postdoctorale mandaat wil onderzoekers, die nog maar pas in het bezit zijn van een  doctoraatsdiploma, ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan. Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt FWO samen met VITO

Aan het mandaat  zijn flexibele werkingsmiddelen gekoppeld (4.000 - 10.000 euro per jaar)

Het FWO is de werkgever en de Universiteit Gent is de onthaalinstelling

Voorwaarden?

 • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift (ten laatste op 1 juni van het jaar van de aanvraag)
 • Je kan je kandidaat stellen voor een junior postdoctoraal mandaat tijdens de eerste 3 jaar na het behalen van je doctoraat (datum doctoraatsdiploma), gerekend op 1 oktober van het jaar van aanvang
 • Je kan maximaal twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk

Indiening

 • De oproep opent in september-oktober 2019
 • Indiendatum: 2 december 2019
 • Je zoekt een hoofd van een onderzoekseenheid aan een Vlaamse universiteit, die na de indiening gevraagd zal worden om een aanbevelingsbrief te schrijven
 • Je dient je aanvraag, in het Engels, in via de online applicatie op het FWO e-loket (aanmelden verplicht)

Evaluatie

 • Je aanvraag gaat eerst naar externe referenten
 • Je wordt in maart na de preselectie door het expertpanel al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview
 • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je in april of mei op interview in het panel
 • DOOR DE CORONACRISIS WERD DOOR HET FWO EEN NOODSCENARIO UITGEWERKT VOOR DE EVALUATIE VAN DE POSTDOCTORALE AANVRAGEN:

1/ de online preselectievergaderingen, gepland tussen 23 maart – 4 april, worden geschrapt;

2/ de vergaderingen met interview op het FWO, gepland tussen 27 april en 20 mei, worden eveneens geschrapt, maar wel vervangen door een online vergadering tussen enkel de panelleden.

Bijgevolg vinden er geen interviews plaats voor de huidige ronde postdoctorale mandaten.

Toekenning

Bekendmaking van de resultaten in juni (via de website van het FWO)

Het mandaat start op 1 oktober of 1 november van het jaar van de toekenning

Meer informatie

Het volledige reglement + bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie