Krediet aan Navorsers

Voor dit kanaal komt er geen nieuwe algemene oproep. In de plaats daarvan komt er voor de postdoctorale onderzoekers van het FWO een flexibele bench fee, die het mogelijk zal maken om samen met de aanvraag voor het onderzoeksmandaat extra onderzoeksmiddelen aan te vragen.
In december 2018 opent er een beperkte oproep, enkel voor FWO-postdocs die hun mandaat gestart zijn op 1 oktober 2017 of zullen starten op 1 oktober 2018.

Het Krediet aan Navorsers is een fonds dat verleend wordt aan een individuele onderzoeker verbonden aan een Vlaamse universiteit of aan een Vlaamse of aan een federale instelling voor wetenschappelijk onderzoek. Er kunnen eveneens toelagen worden verleend aan onderzoekers van een hogeschool of aan een onafhankelijke onderzoeker uit de Vlaamse Gemeenschap onder de leiding en de verantwoordelijkheid van een Vlaamse universiteit.

Kredieten aan Navorsers worden in principe slechts verleend aan onderzoekers met een zekere continuïteit in hun loopbaan tot en met maximum het niveau hoofddocent, behalve voor de sectoren wiskunde, taal-, cultuur- en maatschappijwetenschappen, waar deze beperkte middelen ook kunnen aangewend worden voor steun aan belangrijke projecten met een grote wetenschappelijke impact.

Men kan minimaal 2.500 euro en maximaal 40.000 euro aanvragen.

Het krediet is bestemd ter financiering van apparatuur en/of werkingskosten.

De aanvraag dient in het Engels te worden ingediend via het e-loket. De indiendatum is 1 april.

In de derde week van de maand november van het jaar van de aanvraag worden de toekenningen van de oproep gepubliceerd op de website van het FWO. De budgetten zijn beschikbaar vanaf 1 januari volgend op het jaar van de indiening. De kredieten blijven ter beschikking gedurende het jaar van toekenning en de twee daarop volgende jaren.

Het krediet is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Krediet "Effel Schenking"

Dit krediet wordt elke twee jaar toegekend.

Dit krediet, ten bedrage van 7.450 euro, kan toegekend worden aan een Vlaamse postdoctorale onderzoeker, verbonden aan een universiteit van de Vlaamse Gemeenschap of aangesteld aan de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven, de Faculteit voor Protestantse Godsgeleerdheid in Brussel of aan een Vlaamse of federale instelling voor wetenschappelijk onderzoek, teneinde het onderzoek op het gebied van de cancerologie en leukemie aan te moedigen.

Krediet “Eugène Yourassowsky Schenking"

Dit krediet, ten bedrage van 15.000 euro, kan toegekend worden aan een Vlaamse postdoctorale onderzoeker, verbonden aan een universiteit van de Vlaamse Gemeenschap of aangesteld aan de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven, de Faculteit voor Protestantse Godsgeleerdheid in Brussel of aan een Vlaamse of federale instelling voor wetenschappelijk onderzoek, ten einde fundamenteel of klinisch onderzoek in menselijke of dierlijke infectieziektes, waaronder ook de diagnose en therapie van deze infectieziektes, aan te moedigen.

Krediet “Fernand De Waele Schenking”

Dit krediet, ten bedrage van 6.200 euro, kan toegekend worden aan een Vlaamse postdoctorale onderzoeker, verbonden aan een universiteit van de Vlaamse Gemeenschap of aangesteld aan de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven, de Faculteit voor Protestantse Godsgeleerdheid in Brussel of aan een Vlaamse of federale instelling voor wetenschappelijk onderzoek, teneinde het onderzoek binnen de discipline burgerlijke bouwkunde aan te moedigen.

Krediet “Fortis Bank & MeesPierson Schenking"

Dit krediet, ten bedrage van 12.500 euro, kan toegekend worden aan een Vlaamse postdoctorale onderzoeker, verbonden aan een universiteit van de Vlaamse Gemeenschap of aangesteld aan de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven, de Faculteit voor Protestantse Godsgeleerdheid in Brussel of aan een Vlaamse of federale instelling voor wetenschappelijk onderzoek, teneinde het onderzoek binnen de discipline economie aan te moedigen.

Krediet “Rimaux-Bartier Schenking”

Dit krediet, ten bedrage van 12.400 euro, kan toegekend worden aan een Vlaamse postdoctorale onderzoeker, verbonden aan een universiteit van de Vlaamse Gemeenschap of aangesteld aan de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven, de Faculteit voor Protestantse Godsgeleerdheid in Brussel of aan een Vlaamse of federale instelling voor wetenschappelijk onderzoek, teneinde het onderzoek naar een nog steeds ongeneeslijke ziekte aan te moedigen.

Krediet “Rik en Nel Wouters Schenking”

Dit krediet steunt de best gerangschikte kandidaat aspirant, bepaald door het expertpanel kankeronderzoek, met een individueel werkingskrediet ten bedrage van 5.000 euro. Voor de indien- en toekenningsdatum: zie Mandaat aspirant.

Het krediet is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie