Aspirant fundamenteel onderzoek (Oproep opent in december 2018)

Wat?

Het mandaat aspirant fundamenteel onderzoek is een persoonsgebonden mandaat van 2x2 jaar. De Aspiranten gaan de verbintenis aan een doctoraat op proefschrift voor te bereiden. De aanstelling is steeds voltijds.

Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt FWO samen met:  SCK•CEN, L'Oréal-Unesco en VITO.

Aan het mandaat zijn werkingsmiddelen gekoppeld (3.720 euro per jaar).

Het FWO is de werkgever en de Universiteit Gent is de onthaalinstelling.

Voorwaarden

 • Je dient verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap
 • Je bezit een masterdiploma (of bent een laatstejaarsstudent) dat aansluit op een bachelordiploma uitgereikt door één van de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland zijn op het ogenblik van de aanvraag
 • Je dient jouw masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum (1 maart) van de oproep behaald te hebben
 • Je hebt nog niet van een FWO-mandaat genoten (zelfs gedeeltelijk)
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren
 • Je beschikt op 1 november 2019 over maximaal 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit
 • Zie de overgangsmaatregelen op de website van het FWO 

Indiening

 • Kandidaten dienen zich eerst aan te melden in het FWO e-loket vooraleer zij een aanvraag kunnen opmaken
 • De online formulieren zijn beschikbaar vanaf december
 • De kandidaten dienen hun aanvraag in te dienen in het Engels
 • Het onderzoeksproject, door de Aspiranten voorgesteld, dient te worden doorgevoerd onder de leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotoren. (zie reglement voor meer informatie m.b.t. de voorwaarden waaraan de promotor dient te voldoen)
 • Aan de (co)promotor zal na indiening van de aanvraag, gevraagd worden om een aanbevelingsbrief te bezorgen aan het FWO
 • Kandidaten die een masterdiploma behaalden/zullen behalen aan een universiteit buiten de Vlaamse Gemeenschap, dienen aan het FWO het bewijs te bezorgen dat de onthaalinstelling de kandidaat zal toelaten tot het doctoraat. Kandidaat en promotor ontvangen daarover meer informatie na indiening
 • Indiendatum: 1 maart 

Evaluatie

 • De aanvragen worden aan de FWO-Expertpanels voorgelegd
 • In mei worden de kandidaten na de preselectie door het expertpanel al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview
 • Indien uitgenodigd voor de tweede ronde, wordt de kandidaat einde augustus of in de loop van september verwacht voor een interview met het panel

Toekenning

Bekendmaking van de resultaten in oktober

Het mandaat start op 1 november van het jaar van de toekenning

Meer informatie

Het volledige reglement + bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO

De presentatie over de hervormingen, kan hier teruggevonden worden

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie