Odysseus-programma

Het Odysseusprogramma steunt uitstekende onderzoekers die buiten Vlaanderen een carrière hebben opgebouwd. Het programma biedt een startfinanciering om aan een Vlaamse universiteit een onderzoeksgroep uit te bouwen of om een onderzoekslijn op te zetten. Zo kunnen ze progressief in het Vlaamse onderzoek ingeschakeld worden.

 • Groep I: Internationaal toonaangevende onderzoekers die in het buitenland al een leidende positie hebben verworven:
  • De onthaaluniversiteit neemt deze onderzoekers op in het Zelfstandig Academisch Personeelskader
  • De startfinanciering bedraagt jaarlijks (beperkt tot 5 jaar) minimaal 400.000 euro en maximaal 1.500.000 euro
  • De kandidaten van de UGent kunnen voor deze oproep maximaal 3.000.000 euro aanvragen voor een periode van 5 jaar
 • Groep II: Voor onderzoekers die minimaal 3 jaar postdoctorale ervaring in het buitenland hebben en waarvan het wetenschappelijk werk vooraanstaande vakgenoten ervan overtuigt dat ze het potentieel hebben om door te groeien tot een internationaal vooraanstaande positie:
  • De onthaaluniversiteit biedt hen een postdoctoraal mandaat met een looptijd van 5 jaar aan
  • De startfinanciering bedraagt jaarlijks (beperkt tot 5 jaar) minimaal 100.000 euro en maximaal 200.000 euro

Interne procedure:

De decanen dienen de namen van de potentiële kandidaten te bezorgen aan de rector tegen uiterlijk vrijdag 28 april 2017. Kandidaten dienen na goedkeuring door de faculteitsraad voorgedragen te worden door de decaan. Enkel kandidaturen ingediend via een decaan zullen aanvaard worden. Informeer tijdig bij het decanaat naar de interne indiendatum van de door u gekozen faculteit!


Voor elke potentiële onderzoeker (zowel voor groep I als voor groep II) dient een dossier bestaande uit de volgende elementen te worden samengesteld:

 • Het CV van de onderzoeker
 • Een schriftelijke bevestiging van de betrokken onderzoeker waarin de intentie om aan de Universiteit Gent een onderzoekscarrière verder uit te bouwen wordt verwoord
 • Een onderzoeksplan (beperkt tot een 5-tal bladzijden) met opgave van een gemotiveerde begroting (beiden voor een periode van 5 jaar)
 • Een opsomming van eventuele noden aan onderzoeksinfrastructuur, labo- en bureelruimte, en andere faciliteiten die nodig zijn om de betrokken onderzoeker toe te laten zijn/haar onderzoeksactiviteiten op te starten binnen uw faculteit
 • Enkel voor Groep I-kandidaten: Visie van de faculteit met betrekking tot de integratie van de onderzoeker in de faculteit op het vlak van onderzoek, onderwijs en dienstverlening, en de verwachte interacties met bestaande onderzoeksgroepen

Daarna zal de Onderzoeksraad beslissen welke kandidaten een uitgewerkt voorstel mogen indienen bij het FWO.

Enkel deze geselecteerde kandidaten zullen verder instructies krijgen over de finale indiening.

Meer informatie kan u vinden op de website van het FWO.

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie

 

  Gerelateerde inhoud